APAGROUP
APA LAB alt
  • vw-case-study.jpg
Przemysł

MFC - Wymiana sterownika

 

Kontrahent: VW Poznań
System/Produkt: CPU 1518F-4 PN/DP
Lokalizacja: Polska, Poznań

Zobacz więcej

Problem inwestora: Potrzebą klienta było usunięcie elektrycznych elementów sterujących ze starego systemu sterowania zawieszkami DKZ oraz migracja sterownika S7-400 na sterownik nowej generacji S7-1500. Założeniem migracji była optymalizacja czasu cyklu sterownika i reorganizacja programu z dotychczasowej, trzyczęściowej struktury na jeden spójny program. W związku z wymianą sterownika, w projekcie należało zastosować nowe karty komunikacyjne CP i moduły proxy do obsługi sieci Interbus.

Rozwiązanie APA

 
 
Firma APA zaproponowała wymianę sterownika na model S7-1518F-4PN/DP oraz optymalizację kodu źródłowego.

 

 

W pierwszym kroku praca podczas wymiany sterownika polegała na wykonaniu migracji programu z S7-400 do sterownika S7-1500. Do tego celu użyto funkcję „Migrate project” z oprogramowania TIA Portal 15.1 firmy Siemens. Oznacza to, że zasada działania grupy nie uległa zmianie. Sterowniki S7-1500 i S7-400 różnią się znacząco pod względem architektury systemu. Dla sterowników S7-400 podstawowym językiem programowania jest STL, a wszystkie operacje są wykonywanie za pomocą rejestrów systemowych. Powoduje to, że nawet bloki pisane w języku LAD są w gruncie rzeczy graficzną reprezentacją kodu STL. W przeciwieństwie do sterowników S7-400, w nowych sterownikach Simatic, bez znaczenia na użyty język programowania, program tłumaczony jest nie na język STL a na kod zrozumiały tylko dla sterowników, a koncept rejestrów systemowych został porzucony. W drugim kroku została przygotowana konfiguracja sprzętowa w HW. Dodano dodatkowo dwa moduły Phoenix Contact proxy do komunikacji z sieci Profinet – Interbus. W trzecim kroku zostały wykonane wszystkie modyfikacje programowe wynikające z nowej architektury sterowników S7-1500.

 

Zmodyfikowano m.in.:
  • Funkcję do komunikacji FTP,
  • Funkcję do komunikacji Tcp-ip,
  • Bloki tak żeby były obsługiwane przez sterownik S7-1500,
  • Odwoływanie się do bloków danych DB,
  • Odwoływania się do zmiennych.

 

 

Benefity

 

Potrzeba klienta została zaspokojona w 100%, a jego założenia osiągnięte. Głównym celem projektu było zmniejszenie czasu cyklu sterownika. Udało się tego dokonać w spektakularny sposób. Wymiana sterownika oraz optymalizacja kodu pozwoliła na uzyskanie czasu cyklu sterownika na poziomie 27 ms.

 

Ciekawostka

 

Przed zmianami czas cyklu wynosił około 150 ms, po zmianach operacje wykonywane są prawie pięciokrotnie szybciej.

 

 

Zastosowane technologie

 

 
  • Simatic PLC S7-1500,
  • TIA Portal 15.1
  • Phoenix Contact Proxy
 

 

 

 

 

 

 

Klienci, którzy nam zaufali