APAGROUP
APA LAB alt
 • leonardo lab.jpg
Automatyka budynkowa

Leonardo Lab

 

System: BMS Nazca

Kontrahent: Politechnika Śląska

Typ projektu: Innovations

Referencje
Problem inwestora: Jak zbliżyć przestrzeń nauki i biznesu, by znaleźć rozwiązania problemów dotyczących funkcjonowania człowieka w aspekcie inżynierskim, klinicznym i społecznym?

Rozwiązanie APA

 

 

APA Group na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Zabrzu na przestrzeni 40 m² tworzy laboratorium Leonardo Lab, które wyposaża w system BMS Nazca oraz szereg funkcjonalności. W projekcie pomagają partnerzy: Rehabed.pl (producent łóżek rehabilitacyjnych) oraz Encon-koester.com (producent robotów).

  

Leonardo Lab to projekt, który doskonale łączy przestrzeń nauki ze światem biznesu. Umożliwia testowanie prototypów produktów, usług lub technologii związanych z ich wytwarzaniem. Dzięki zastosowanym w Leonardo Lab rozwiązaniom technologicznym wspomniane procesy będą teraz szybsze i bardziej efektywne. Według zamysłu twórców, Leonardo Lab będzie służyło jednocześnie projektom uczelnianym, jak i komercyjnym, by maksymalnie wykorzystać potencjał laboratorium.

 
Sercem systemu jest platforma BMS Nazca. W ramach systemu można rezerwować sale z wizualizacją na monitorze przy wejściu, płynnie sterować oświetleniem, ogrzewaniem, zasłoną czy żaluzjami, a także rejestrować obraz z 2 kamer wewnętrznych. Poza tym funkcjonalności Leonardo Lab pozwalają na pomiary stężenia CO2, stężenia pyłów, temperatury, wilgotności oraz energii elektrycznej.

 

Laboratorium zostało wyposażone dodatkowo w system filtracji powietrza, nagłośnienie oparte o system Ecler, monitoring zalania pomieszczenia oraz system kontroli dostępu. Dane pozyskane w badaniach naukowcy będą mogli wizualizować na dużym i wygodnym monitorze. Zaawansowana technologia, szerokie możliwości pomiarowe oraz wyjątkowo komfortowe warunki pracy z pewnością pozytywnie wpłyną na rozwój badań na Śląsku.

 

Pomysłodawcy Leonardo Lab postawili sobie za cel wypracowanie takich rozwiązań technologicznych, które ułatwią personelowi medycznemu opiekę nad osobami starszymi, chorymi czy niepełnosprawnymi. Technologia ma realnie wspomagać służbę zdrowia w tworzeniu lepszego komfortu życia i funkcjonowania chorych. Twórcom Leonardo Lab zależy również na wypracowaniu rozwiązań technologicznych dla rehabilitantów oraz udoskonaleniu systemów ostrzegawczych dla szpitali.

 

 

Zastosowane Technologie

Dzięki systemowi BMS Nazca w Leonardo Lab funkcjonują:


 • system rezerwacji sal z wizualizacją na monitorze przy wejściu,
 • płynne sterowanie oświetleniem łącznie w oparciu o obecność, natężenie światła,
 • sterowanie żaluzjami wewnętrznymi i zasłoną,
 • wideorejestracja z 2 kamer wewnętrznych,
 • pomiar stężenia CO2,
 • pomiar stężenia pyłów,
 • wielopunktowy (w każdym górnym i dolnym rogu) pomiar temperatury,
 • pomiar wilgotności,
 • sterowanie ogrzewaniem,
 • system nagłośnienia realizowany w oparciu o system Ecler,
 • system filtracji powietrza (po to są te kontaktrony w oknach),
 • monitoring zalania pomieszczenia,
 • system kontroli dostępu,
 • pomiar energii elektrycznej,
 • wizualizacja danych na dużym monitorze w pomieszczeniu.

 

 
Chętnych do zobaczenia tej niezwykłej i innowacyjnej przestrzeni zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy także do śledzenia postępów prac rozwojowych na oficjalnej stronie Leonardo Lab: https://leonardolab.pl/aktualnosci/