APAGROUP
APA LAB alt

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Aktualizacja 2022/01

NAZCA BMS to kompleksowy, nowoczesny i inteligentny system sterujący automatyką budynkową, powszechnie rozumiany jako Building Management System (BMS). Od samego początku procesu projektowania NAZCA szczególny nacisk został nałożony na skalowalność oraz dużą elastyczność aplikacji. Rozwiązanie pozwala w łatwy sposób zintegrować systemy obecne w obiekcie, monitorować stany i parametry instalacji, sterować urządzeniami czy systemem powiadomień.

SCADA jest systemem głównie wizualizującym procesy i logikę zaszyte w sterownikach PLC. Jej zadaniem jest zbieranie informacji, alarmowanie i graficzne odwzorowanie zachodzących procesów. NAZCA – w odróżnieniu od SCADA – poza podstawowymi funkcjami, oferuje również określoną logikę, co oznacza, że faktycznie ma możliwość sterowania procesami.

Ponadto NAZCA dysponuje bardziej zaawansowanymi funkcjami wizualizacyjnymi, a także możliwościami alarmowymi, raportowania, dostępu zdalnego (również z poziomu aplikacji mobilnej), budowania zaawansowanych algorytmów oraz – co najważniejsze – integracji z innymi systemami, zarówno hardware, jak i software.

Konfiguracja NAZCA jest bardzo analogiczna do programowania sterowników przemysłowych. Logika opiera się na przekazywaniu sygnałów pomiędzy wyjściami a wejściami bloków reprezentujących urządzenia fizyczne lub funkcje logiczne. Dla osób chcących przyswoić wiedzę z tego zakresu przygotowaliśmy serię filmów szkoleniowych, dostępnych w zakładce: Konto Partnera.

Licencjonowanie opiera się na dwóch elementach:

- pierwszym jest Core, który jest licencjonowany ze względu na ilość węzłów i zmiennych w systemie;
- drugim są poszczególne funkcje i protokoły, które nie są ograniczone ilościowo i są płatne jednorazowo, niezależnie od stopnia złożoności ich zastosowania w systemie (np. protokoły Modbus, OPC, okno kamery, itp.).

Całe licencjonowanie i wyliczenie składowych systemu opiera się na kalkulatorze Excel.

Szczególną licencją są stacje operatorskie, które licencjonowane są zgodnie z ilością podpiętych do systemu komputerów.

Klucz licencyjny zaszyty jest w dostarczanym przez APA kluczu HASP lub poprzez ograniczoną czasowo licencję software.

TAK. Wieloserwerowa architektura oprogramowania umożliwia budowanie układu rozproszonego geograficznie. Wówczas każda maszyna realizuje określony fragment pracy – między innymi zbieranie informacji, obsługę logiki czy zapamiętywanie danych.

Do wszystkich obiektów, a – co więcej – nie musi to być budynek, ale także pojazdy (pociągi, tramwaje, yachty), rozwiązania przemysłowe (roboty, linie technologiczne), struktury rozproszone (oświetlenie uliczne, śmietniki itp.). W zasadzie nic nas w tym zakresie nie ogranicza – ważne, by były tam systemy do integracji i/lub sterowania lub opomiarowania.

Jesteśmy dumni, że NAZCA jest produktem polskim, nagrodzonym godłem Teraz Polska. Jednak rozumiemy, że obsługa systemu może być wielojęzyczna, dlatego można stworzyć system w dowolnym języku – to kwestia opisów i programowania rozwiązania w tymże języku. Obecnie trwają prace nad wersjami w języku angielskim, niemieckim i holenderskim.

Standardowo udzielana jest gwarancja na okres 2 lat na urządzenia i oprogramowanie produkcji APA. Szczegóły znajdziesz w Ogólnych Warunkach Umów pod linkiem: OWU

Indywidualnie (i odpłatnie) może być rozpatrywane wydłużenie gwarancji - wymaga to wspólnych ustaleń. Potrzebujesz szczególnego podejścia? Powiedz nam o tym na etapie ofertowania - na pewno znajdziemy rozwiązanie.

 

Na oprogramowane i sprzęt firm trzecich obowiązuje gwarancja producenta.

 

 

Serwis zapewniany jest przez Partnera APA, który wdrażał system. Nie mniej przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6:00 - 22:00 w obsłudze systemu BMS pomogą pracownicy Działu Wsparcia APA. Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz:

 

Tak, firma APA udziela wsparcia 7 dni w tygodniu od godziny 6.00 do 22.00 pod numerem telefonu: +48 530 412 554.

NAZCA dla sprawnego zarządzanie przepływem informacji umożliwia pracę z narzędziami, które sprawiają, że interfejs jest czytelny, responsywny i dostosowany do potrzeb użytkownika. Zadanie to może być realizowane dzięki kilku zabiegom wizualnym:
1) Najprostszym z nich jest budowanie przycisków, sygnalizatorów, wykresów itp. z gotowych elementów NAZCA.
2) Możliwe jest też budowanie schematów graficznych (np. wentylacji i/lub węzłów ciepła/chłodu) za pomocą animowanych widżetów wbudowanych w NAZCA.
3) Istnieje opcja tworzenia grafiki rastrowej, czyli bitmapy (przez specjalistę) i naniesienia na nią stref, które mogą zostać podświetlone, obramowane itp. dla budowania wizualizacji przestrzennych.
4) Umożliwiamy też wykorzystanie plug-inu WEB dla tworzenia grafik w oparciu o html i powiązane środowiska (np. Grafana). Trwają prace nad implementacją grafiki wektorowej oraz plików BIM.

Nie znalazłeś interesującego rozwiązania? Powiedz nam o tym!

Tak. Skalowalność można definiować na kilka sposobów. Uniwersalny i wszechstronny charakter platformy Nazca umożliwia stosowanie systemu w pojedynczych pomieszczeniach, apartamentach, rezydencjach a także w rozwiązaniach przemysłowych, budynkach wielkopowierzchniowych i magazynowych oraz w obiektach komercyjnych.

Oprogramowanie sprawnie radzi sobie z zarządzaniem jednym lub wieloma budynkami, dzięki czemu możliwe jest konsekwentne budowanie korzyści biznesowych.

Elastyczność rozwiązania stanowi szansę na integrację skomplikowanych systemów budynkowych, biznesowych oraz produkcyjnych, pozwalając na modelowanie całych procesów zachodzących w obiektach.

 

Mamy możliwość transmisji wideostreamingu obrazu z kamer IP poprzez protokół RTSP. Wówczas zbieramy z kamery do Nazca jeden strumień wideo a drugi trafia do wideo rejestratora (jeśli taki występuje na terenie inwestycji).

Nazca nie realizuje funkcji nagrywania, przechowywania i wyszukiwania nagrań z monitoringu CCTV.

TAK. Dla każdego jednak definicja niezawodności może się wiązać z innymi zagadnieniami.

 

Dla nas jest to możliwość redundancji.

Dla dodatkowych gwarancji niezawodności można zbudować system redundantny (oczywiście ograniczeniem wówczas są magistrale i urządzenia wpięte w system oraz ich możliwości sterowania z dwóch lub więcej poziomów) – aby to uzyskać, konieczne jest postawienie minimum dwóch komputerów i dublowania konfiguracji, a także bieżące tworzenie kopii zapasowej baz danych.

Inną kwestią jest zapewnienie niezawodności poprzez stworzenie układu rozproszonego, ale wówczas należy zbudować system na urządzeniach swobodnie programowalnych (PLC), w których Nazca przejmuje rolę systemu zarządzającego PLC.

Tak. NAZCA ma wbudowany dziennik zdarzeń. Mogą w nim być zapisywane dowolne zdarzenia związane z działaniem systemu (np. alarmy, zmiany parametrów, otwarcia przejść itp.). Dodatkowo system loguje operacje użytkownika (typu: kto? co? kiedy?). Każdy wpis do dziennika zdarzeń jest uzupełniony o stempel czasowy. Jest też możliwość nadania odpowiedniego priorytetu poszczególnej grupie zdarzeń. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujesz pełną historię dot. Twojego obiektu.

Dla każdego z użytkowników NAZCA inne dane mogą być ważna jako raporty lub powiadomienia. Dlatego istnieje możliwość realizacji tego zagadnienia na wiele sposobów. Dane z NAZCA mogą być eksportowane do chmury i na inne komputery. Sama NAZCA ma możliwość eksportu do plików *.csv i *.pdf oraz rozsyłania np. wiadomości e-mail lub SMS z raportami.

Safety first! Ta maksyma ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa naszych danych jak i instalacji na obiekcie.

Dane trafiająca do NAZCA przechowywane są w dwóch bazach: SQL – dla konfiguracji oraz Mongo – dla danych z układów pomiarowych i czujników. Bazy danych są chronione hasłem, podobnie jak i cały system. Co więcej komunikacja pomiędzy Klientem a systemem jest szyfrowana. Po stronie Klienta natomiast pozostaje kwestia odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych do sieci, w której pracuje NAZCA.

Dodatkowo dbając o cyberbezpieczeństwo zintegrowaliśmy system uwierzytelniania dźwiękowego za pomocą systemu ELIoT Pro.

TAK. NAZCA istnieje w dwóch instancjach jako Stacja Operatorska oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne (smartphone, tablet) dla systemów Android i iOS. Jeśli chcesz przetestować aplikację pobierz ją skanując QR kod, który przeniesie Cię w odpowiednie miejsce zależnie od systemu Twojego telefonu:

 1. Następnie zgłoś się do nas by uzyskać kod do profilu testowego.

 

Komunikacja NAZCA z urządzeniami obiektowymi odbywać się może za pomocą protokołów:

- Modbus TCP (ETH)

- Modbus RTU (RS-485)

- BACnet IP (ETH)

- Vibus (RS-485)

- OPC UA

- OPC DA

Inne protokoły (DALI, LORA, KNX, M-Bus, LON, Profibus itp.) obsługiwane są za pomocą dedykowanych bram komunikacyjnych producentów zewnętrznych.

Uniwersalny i wszechstronny charakter platformy Nazca umożliwia stosowanie systemu w rozwiązaniach przemysłowych, budynkach wielkopowierzchniowych i magazynowych oraz w obiektach komercyjnych. Poniżej przegląd realizacji:

 

 • zespół apartamentowców hotelowych Rosevia Resort – Jastrzębia Góra
 • hotel Indigo – Warszawa
 • centrum handlowe Plaza – Toruń
 • centrum badawczo rozwojowe dystrybutora obrabiarek – Gliwice
 • centrum logistyczne producenta stali – Rybnik
 • showroom technologiczny APA Black House – Gliwice
 • fabryka elementów elektronicznych – Niepołomice
 • obiekt biurowy – Warszawa
 • i wiele więcej

 

Architektura NAZCA pozwala na realizacje założeń technologicznego rozwoju.

OpenData – możliwość przejrzystego współdzielenia danych z innymi systemami realizowana jest w NAZCA poprzez otwarte protokoły komunikacyjne, REST lub brokera wiadomości AMQP TLS.

BigData – bardzo złożone zagadnienie, związane z gromadzeniem, analizą i wizualizacją dużych zbiorów danych (oraz, co ważniejsze, wyborem tych istotnych z punktu widzenia operatora systemu BMS). Najczęściej realizowanym sposobem jest wykonanie analizy w Chmurze (np. Microsoft Azure), z którą Nazca jest zintegrowana.

Ciągła analiza zużycia energii, przewidywanie wystąpienia pików (zwiększonych poborów) mocy oraz sterowanie urządzeniami mogą pełnić funkcję strażnika mocy. Strażnik może zarówno alarmować o wystąpieniu przekroczenia poboru (lub o możliwości jego nadejścia – poprzez analizę w chmurze), jak również wysterować automatycznie systemami podrzędnymi w taki sposób, by do tego nie dopuścić bez ingerencji operatora.

NAZCA ma możliwość zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których jest zastosowana, poprzez umiejętne i inteligentne sterowanie instalacjami budynkowymi oraz ograniczenie marnowania energii na działania antagonistyczne (np. otwarte okno i działająca klimatyzacja).

NAZCA ma możliwość detekcji anomalii zarówno w działaniu systemów budynkowych, jak i przez naszą autorską usługę Nazca Monitor, która monitoruje stan działania systemu Nazca.

Nie ma takiej konieczności. Operator może obsługiwać system zdalnie, np. jeden operator na kilka budynków.

Modułowa budowa NAZCA pozwala inwestorowi ponieść koszt jedynie tych funkcjonalności, z których będzie korzystał. Czynnikami wpływu na wartość oferty są przede wszystkim wielkość i rodzaj obiektu oraz ilości kondygnacji. Do tego dochodzą niezbędne informacje o:

 • ilościach elementów wchodzących w skład systemu,
 • zakresie funkcjonalności,
 • czym będziemy sterować,
 • co monitorować,
 • jakie inne systemy są przewidziane w obiekcie (SSWiN, PPOŻ, CCTV, KD itd.).

 

 

Należy także uwzględnić koszt usługi wdrożenia, najczęściej ofertowany niezależnie przez partnera.

Update jest możliwy, lecz niekonieczny. Wersja udostępniona klientowi przy zakupie jest wersją dożywotnią. Nie wymaga się cykliczności zmian. Jeśli jednak chcesz skorzystać z nowych funkcji lub rozbudować system skontaktuj się z nami, każdą z realizacji rozpatrujemy indywidualnie.

Zyski mogą występować na wielu płaszczyznach. Należy pamiętać, że zazwyczaj budowa obiektu to niecałe 20% całości wydatków związanych z późniejszym utrzymaniem obiektu (np. przez 15 lat). Jeśli Nazca jest w stanie zaoszczędzić chociażby 3% kosztów eksploatacji (a ponad 40% to koszty samej energii) to:

- przeliczając 3% na 80% to wychodzi 2,4% inwestycji

- biorąc pod uwagę koszt budowy - prawie 10% kosztów budowy.

 

Jednolity system obsługi budynku pozwala zredukować koszty osobowe (ograniczenie obsługi i łatwość, intuicyjność interfejs - a co za tym idzie łatwość szkolenia).

 

Nie do przecenienia są jednak takie udogodnienia, jak zwiększenie komfortu i prestiżu inwestycji.


Dzięki NAZCA lokalizacja i sam budynek może być atrakcyjniejszy dla potencjalnych najemców.

Tak. Wersja demonstracyjna Stacji Operatorskiej oraz aplikacji mobilnej dostępna jest w Koncie Partnera. Nie masz dostępu? Napisz do nas!

System jest dożywotni. Raz działający będzie działał długie lata – konieczna jest tylko sukcesywna konserwacja i ewentualna podmiana zużywających się urządzeń. Samo oprogramowanie nie wymaga ingerencji.

Stale pracujemy nad rozbudową sieci partnerów, co pozwala nam deklarować, iż wsparcie i osoby znające się na NAZCA będą na rynku dostępni przez długie lata.
Spółka APA istnieje na rynku już 20 lat i posiada dziesiątki udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i zakładów przemysłowych na całym świecie.

Zapewniamy zatem, że klient może być spokojny o wsparcie zarówno Producenta, jak i Partnerów wdrożeniowych.