APAGROUP
APA LAB alt

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

SCADA jest systemem głównie wizualizującym procesy i logikę zaszyte w sterownikach PLC. Jej zadaniem jest zbieranie informacji, alarmowanie i graficzne odwzorowanie zachodzących procesów. Nazca w odróżnieniu od SCADA poza funkcjami które posiada zawiera również logikę, czyli faktycznie ma możliwość sterowania procesami, bardziej zaawansowane funkcje wizualizacyjne, alarmowe, raportowania, dostępu zdalnego (również z Klienta mobilnego), budowania zaawansowanych algorytmów oraz co najważniejsze integracji z innymi systemami zarówno hardware jak i software.

Analogiczne do programowania sterowników przemysłowych, logika opiera się na przekazywaniu sygnałów pomiędzy wyjściami, a wejściami bloków reprezentujących urządzenia fizyczne lub funkcje logiczne.

Licencjonowanie opiera się na dwóch elementach:

- pierwszym jest Core który licencjonowany jest ze względu na ilość węzłów i zmiennych w systemie;

- drugim są poszczególne funkcje i protokoły które nie są ograniczone ilościowo i płatne jednorazowo niezależnie od stopnia złożoności ich zastosowania w systemie (np. protokoły Modbus, OPC, okno kamery, itp.);

Całe licencjonowanie i wyliczenie składowych systemu opiera się na kalkulatorze Excel.

Szczególną licencją są stacje operatorskie, które licencjonowane są zgodnie z ilością podpiętych do systemu komputerów.

Klucz licencyjny zaszyty jest w dostarczanym przez APA kluczu HASP lub licencją software ograniczoną czasowo.

  • Rosevia Restort (zespół apartamentowców hotelowych – Jastrzębia Góra)
  • Smolna 40 (Hotel Indigo – Warszawa)
  • Plaza (centrum handlowe – Toruń)
  • HTM (Centrum Badawczo – Rozwojowe – Gliwice)
  • Tesko Steel (stalowe centrum logistyczne – Rybnik)
  • APA (Black House – Gliwice)
  • Woodward (fabryka elementów elektronicznych – Niepołomice)
  • Grójecka (obiekt biurowy – Warszawa)
  • i wiele więcej

TAK.

OpenData - możliwość w prosty i przejrzysty sposób współdzielenia danych z innymi systemami poprzez otwarte protokoły komunikacyjne, REST lub brokera wiadomości AMQP TLS.

BigData - bardzo złożone zagadnienie związane z gromadzeniem, analizą i wizualizacją dużych zbiorów danych (oraz co ważniejsze wyborem tych istotnych z punktu widzenia operatora systemu BMS). Najwygodniejszym sposobem jest wykonanie analizy w Chmurze (np. Microsoft Azure) z którą Nazca jest zintegrowana.

Serwis zapewniany jest przez Partnera APA, który wdrażał system. Standardowo udzielana jest gwarancja na okres 5 lat na urządzenia i oprogramowanie produkcji APA. Indywidualnie może być rozpatrywana dłuższa gwarancja odpłatnie do 10 lat.

TAK. Telefon serwisowy: +48 530 412 554 (7 dni w tygodniu: 6:00 - 22:00)

TAK. Nazca może działać na wielu serwerach które są wpięte w większy układ, wówczas każda z nich odpowiedzialna jest za mały wycinek całości – rozproszona topologia logiki sterowania.

Dane przechowywane są w dwóch bazach (SQL - dla konfiguracji, Mongo - dla danych z układów pomiarowych i czujników). Bazy danych są chronione hasłem, jak i cały system. Komunikacja pomiędzy Klientem a systemem jest szyfrowana. Po stronie Klienta natomiast pozostaje kwestia odpowiedniego zabezpieczenia sieci w której pracuje Nazca przed dostępem osób niepowołanych. Dodatkowo mamy zintegrowany system uwierzytelniania dźwiękowego za pomocą systemu ELIoT Pro.

Komunikacja z systemem może odbywać się poprzez sieć lokalną, łącze internetowe (idealnie z publicznym IP) - dotyczy stacji operatorskich. Poprzez Internet z Klientem Mobilnym oraz za pomocą komunikacji SMS i e-mail. Komunikacja na świat zabezpieczona jest protokołem MQP TLS.

Komunikacja z Systemu z urządzeniami obiektowymi odbywać się może za pomocą protokołów:

- Modbus TCP (ETH)

- Modbus RTU (RS-485)

- BACnet IP (ETH)

- Vibus (RS-485)

- OPC UA

- OPC DA

Inne protokoły (DALI, LORA, KNX, M-Bus, LON, Profibus itp.) obsługiwane są za pomocą dedykowanych bram komunikacyjnych producentów zewnętrznych.

Grafiki w Nazca można tworzyć na cztery różne sposoby: 1) najprostszym z nich jest budowanie przycisków, sygnalizatorów, wykresów itp. z gotowych elementów Nazca 2) budowanie schematów graficznych (np. wentylacji i/lub węzłów ciepła/chłodu) za pomocą animowanych widżetów wbudowanych w Nazca (drag & drop) 3) tworzenie grafiki rastrowej - bitmapy (przez grafika) i naniesienia na nią stref które mogą zostać podświetlone, obramowane itp. dla budowania wizualizacji przestrzennych 4) wykorzystanie plug-in'u WEB dla tworzenia grafik w oparciu o html i powiązane środowiska (np. Grafana). Trwają prace nad implementacją grafiki wektorowej oraz plików BIM.

TAK. Mamy w ofercie dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne (smartphone, tablet) dla systemów Android i iOS, zarówno do Nazca jak i Vision. Klient mobilny płatny jest w zależności od ilości użytkowników.

TAK. System jest niezawodny. Jeśli Klient życzy sobie dodatkowych gwarancji niezawodności można zbudować system redundantny (oczywiście ograniczeniem wówczas są magistrale i urządzenia wpięte w system oraz ich możliwości sterowania z dwóch lub więcej poziomów) - aby to uzyskać konieczne jest postawienie min. dwóch komputerów i dublowania konfiguracji, a także bieżące tworzenie kopii zapasowej baz danych.

Inną kwestią jest zapewnienie niezawodności poprzez stworzenie układu rozproszonego, ale wówczas należy zbudować system na urządzeniach swobodnie programowalnych (PLC) w których Nazca przejmuje rolę systemu zarządzającego PLC.

TAK. Każdy system jest budowany pod konkretną inwestycję i programowany zgodnie z wytycznymi Klienta. Na moduły składają się poszczególne elementy oprogramowania. Jeśli chodzi o skalowalność to w zasadzie w tym zakresie nie ma ograniczeń.

Mamy możliwość transmisji wideo - streamingu obrazu z kamer IP poprzez protokół RTSP. Wówczas zbieramy z kamery do Nazca jeden strumień wideo a drugi trafia do wideo rejestratora (jeśli taki występuje na inwestycji).

Nazca nie realizuje funkcji nagrywania, przechowywania i wyszukiwania nagrań z monitoringu CCTV.

TAK. Nazca ma wbudowany dziennik zdarzeń. Mogą w nim być zapisywane dowolne zdarzenia związane z działaniem systemu (np. alarmy, zmiany parametrów, otwarcia przejść itp.). Dodatkowo system loguje operacje użytkownika (kto? co? kiedy?). Każdy wpis do dziennika zdarzeń jest uzupełniony o stempel czasowy oraz występuje możliwość nadania odpowiedniego priorytetu poszczególnej grupie zdarzeń.

Nazca ma możliwość zwiększenia efektywności energetycznej budynków w których jest zastosowana poprzez umiejętne i inteligentne starowanie instalacjami budynkowymi oraz ograniczeniu marnowania energii na działania antagonistyczne (np. otwarte okno i działająca klimatyzacja). Ciągła analiza zużycia energii, przewidywanie wystąpienia pików (zwiększonych poborów) mocy oraz sterowanie urządzeniami może pełnić funkcję strażnika mocy. Strażnik może zarówno alarmować o wystąpieniu przekroczenia poboru (lub o możliwości jego nadejścia – poprzez analizę w chmurze), ale również wysterować automatycznie systemami podrzędnymi w taki sposób by do tego nie dopuścić bez ingerencji operatora.

Nazca ma możliwość detekcji anomalii zarówno w działaniu systemów budynkowych jaki i self test własnej siebie (Nazca Monitor) - dzięki temu diagnozuje się i może informować o występujących problemach.

TAK. Cena ustalana jest na podstawienie prostego kalkulatora Excel.

Update jest możliwy, lecz niekonieczny. Zwyczajowo odpłatny ponieważ może się wiązać również z dodatkowymi pracami programistycznymi. Wersja sprzedana Klientowi w cenie jest wersją dożywotnią. Można wykonać update bezpłatnie w ramach gestu handlowego. Każdorazowo musi być rozpatrywany indywidualnie i robiony w kontrolowany sposób.

Do systemu Nazca można zaproponować dodatki zgodnie z posiadanym przez APA portfolio. Może to być SRS, Kontrola Dostępu, Tweanser, i-Poe, itp. Ale może też być to funkcjonalność w formie prostego CodedNoda (węzeł swobodnie definiowalny). Partner ma prawo do swobodnego doboru rozwiązań zewnętrznych współpracujących z Nazca.

Zyski mogą występować na wielu płaszczyznach. Należy pamiętać, że zazwyczaj budowa obiektu to niecałe 20% całości wydatków związanych z późniejszym utrzymaniem obiektu (np. przez 15 lat). Jeśli Nazca jest w stanie zaoszczędzić chociażby 3% kosztów eksploatacji (a ponad 40% to koszty samej energii) to:

- przeliczając 3% na 80% to wychodzi 2,4% inwestycji

- biorąc pod uwagę koszt budowy - prawie 10% kosztów budowy

Na przykład jeśli inwestycja kosztuje 30 mln PLN (całość) i system Nazca 500 kPLN to przy założeniu rzeczonych 3% Nazca zaoszczędzi około 2,5 mln PLN. Dodatkowo trzeba liczyć koszty osobowe (ograniczenie obsługi i łatwość, intuicyjność interface - a co za tym idzie łatwość szkolenia). Trzeba również pamiętać, że zyski nie muszą przekładać się bezpośrednio na pieniądz, a również zyskiem może być zwiększenie komfortu i prestiżu inwestycji.

Dzięki Nazca lokalizacja i sam budynek może być atrakcyjniejszy dla potencjalnych Najemców.

Można stworzyć system w dowolnym języku - kwestia opisów i programowania rozwiązania w tymże języku. Obecnie trwają prace nad lokalizacją w języku angielskim, niemieckim i holenderskim.

Nie ma takiej konieczności. Operator może obsługiwać system zdalnie, np. jeden operator na kilka budynków.

TAK. System da się zaimplementować na próbę, jednakże należy pamiętać, że wiąże się on zarówno z infrastrukturą, jak i z programowaniem. Możemy wystawić np. demo rozwiązania lub zaoferować na próbę system SRS (bez paneli). W wersji demonstracyjnej jest generowany klucz ograniczony czasowo.

Do wszystkich obiektów, a co więcej nie musi to być budynek. Mogą to być pojazdy (pociągi, tramwaje, yachty), rozwiązania przemysłowe (roboty, linie technologiczne), struktury rozproszone (oświetlenie uliczne, śmietniki itp.). W zasadzie nic nas w tym zakresie nie ogranicza - ważne by były tam systemy do integracji i/lub sterowania lub opomiarowania.

Dane z Nazca mogą być eksportowane np. do chmury i na inne komputery. Sama Nazca ma możliwość eksportu do plików *.csv i *.pdf oraz rozsyłania np. wiadomości e-mail lub SMS z raportami.

System jako taki jest dożywotni. Raz działający będzie działał długie lata - konieczna jest tylko sukcesywna konserwacja i ewentualna podmiana elementów hardware. Samo oprogramowanie gdyby nawet coś się stało nie musi być wspierane. Jednakże biorąc pod uwagę model sprzedaży i sieć Partnerów którą buduje APA to wsparcie i osoby znające się na Nazca będą na rynku długie lata. Sama APA nie jest nowym tworem, istniejemy na rynku ponad 17 lat i nie zanosi się na zmianę w tym zakresie, tak więc Klient może być spokojny o wsparcie zarówno Producenta jak i Partnerów wdrożeniowych.

Wielkość i rodzaj obiektu oraz ilości kondygnacji. Do tego informacje o ilościach elementów wchodzących w skład, zakresie funkcjonalności, czym będziemy sterować, co monitorować itd. jakie inne systemy są przewidziane na obiekcie – SSWiN, PPOŻ, CCTV, KD itd.

Dochodzą kwestie związane z pracą, ale to już leży w gesti Partnerów.

Klienci, którzy nam zaufali