APAGROUP
APA LAB alt

Smart City

Zmierzmy puls miasta.

Dopadła nas obsesja mierzenia. Regularnie sprawdzamy liczbę kroków, przebiegniętych kilometrów, długości przepłyniętych na basenie, powtórzeń wykonanych na siłowni. Monitorujemy aktywność naszego organizmu, ponieważ chcemy żyć lepiej, sprawniej oraz zdrowiej. To samo powinniśmy robić z miastami, ponieważ… one także są organizmami, tylko napędzanymi przez prąd.

 

 

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2


Elementy Smart City mają wskazywać na mapie miasta miejsca, które wykorzystują za dużo energii oraz przedstawiać cykl życia poszczególnych obiektów. Może on przeprowadzić analizę działania inteligentnego oświetlenia, samochodów elektrycznych, parkingów publicznych oraz systemów transportowych. A oprócz tego wprowadzić ogromne oszczędności do miejskich budżetów.


Posiadamy już wszystkie niezbędne narzędzia i technologie, które pozwolą sprawdzić elektroniczny puls miasta i rozsądniej gospodarować energią. Nie możemy sobie pozwolić na złe zarządzenie nią i jej nadmierną konsumpcję w czasach, w których całe nasze życie jest od niej uzależnione. Praca, szkoła, codzienne życie.

Zobacz co przygotowaliśmy dla Twojej branży


Sprawdź 

Inteligentne zarządzanie przestrzenią miejską

 • Wodociągi, kanalizacja, oświetlenie, sieć energetyczna itd.
 • Dostosowujące się do aktualnych warunków zewnętrznych (pora roku, nasłonecznienie, natężenie ruchu itd.
 • Inteligentne oświetlenie.
 • Pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym.
 • Monitoring natężenia hałąsu.
 • Monitoring natężenia ruchu.
 • Montoring zanieczyszczenia powietrza.
 • Zmniejszenie emisji CO2.
 • Inteligentny system transportowy.

Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii

 • Pozwala definiować newralgiczne miejsca powstawania kosztów.
 • Pozwala określić czy wykorzystujemy zakontraktowane wartości.
 • Umożliwia przenoszenie nadmiaru mediów z jednych jednostek do innych np. stacja ładowania pojazdów.
 • Zmniejszenie zamówień na poszczególne media .
 • Uniknięcie kar za przekroczenia zużycia.
 • Weryfikacja efektów modernizacji.
 • Śledzenie kosztów pojedynczych obiektów jak i całych obszarów/dzielnic.
 • Definicja MPK.
 • Wnioskowanie i opracowanie zaleceń.
 • Jeden system centralny, łatwiejszy do utrzymania.

Powiązane realizacje

Klienci, którzy nam zaufali