APAGROUP
APA LAB alt

Faq

Najczęściej zadawane pytania

Aktualizacja 2022/01

Odziały APA znajdują się w Gliwicach i Wrocławiu.

 

Tak, od 3go roku studiów. Preferowane są uczelnie techniczne, specjalizacja związana ze stanowiskiem na jakie składa się aplikację, szczególnie Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Mechatroniki, Elektryczny.

Podstawowa i ugruntowana wiedza inżynierska z dziedziny w jakiej kandydat będzie się realizował. Samodzielność i nastawienie na rozwiązywanie problemów. Inżynierskie podejście do zagadnień. Zaangażowanie w realizowane zadania, otwartość i nieszablonowe myślenie.

  • nastawienie na rozwój,
  • samodoskonalenie,
  • proaktywność,
  • zaangażowanie,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • samodzielność i umiejętność rozwiązywania inżynierskich zagadnień,
  • otwartość i kreatywność,
  • chęć zmieniania świata na lepsze,
  • zainteresowanie nowymi technologiami.

Tak. Wymaga to indywidualnych uzgodnień.

Tak. Realizuje się to na podstawie zawartych umów i porozumień pomiędzy stronami. Dotychczas kilku naszych pracowników przygotowało/przygotowuje prace dyplomowe w oparciu o produkty/projekty APA.

Tak. W zależności od stanowiska jakie się zajmuje ich intensywność jest różna. Dotychczas nasi pracownicy gościli w Chinach, USA, RPA, Serbii, Niemczech, Słowacji, czy różnych miastach Polski.

Zależnie od potrzeb stanowisko, jednak nie mniej niż B1, gdzie:

Średniozaawansowany
B1 – Intermediate
B2 – Upper-Intermediate

Zaawansowany
C1 – Advanced
C2 – Proficient

Zostaniesz zapoznany z Organizacją, zasadami jakie w niej obowiązują, przejdziesz instruktaż stanowiskowy, poznasz Zespół do którego dołączysz. Mamy na tę okoliczność program wdrożeniowy wg którego zostaniesz przeprowadzony, tak aby optymalnie wprowadzić Cię w nowe miejsce

Tak. Głównie na podstawie umów trójstronnych pomiędzy zainteresowanym (studentem), operatorem (uczelnia) i pracodawcą (APA), a także zależnie od bieżących możliwości i zapotrzebowania.

Tylko w przypadku szczególnego zainteresowania obu stron.

Na wybranych stanowiskach jest możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań. Jest to kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.

Tak, na wybranych stanowiskach jest taka możliwość, częstotliwość i zakres godzinowy wg indywidualnych ustaleń.

Dopuszczamy wielorakie formy współpracy (umowa o staż/praktykę, umowa o pracę, umowa o dzieło, inne…). Jest to kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.

Nie jest konieczne, ale jest preferowane. W zależności od projektów i zadań jesteśmy zainteresowani kandydatami o różnym stopniu doświadczenia.

Godziny pracy zależą od zajmowanego stanowiska, standardowo pracę możemy zacząć pomiędzy 7 a 9. Na wybranych stanowiskach jest możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań, jest to kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.

Najlepiej odpowiedzieć przykładem:

"Okres, który spędziłem w APA był niezwykły. Podczas pół rocznej praktyki zawodowej nabyłem wiele przydatnych umiejętności związanych z digital marketingiem, które mogę wykorzystać w swoim życiu zawodowym. Pozytywna atmosfera jaka panuje w APA napędzała mnie do działania, a ludzie, których poznałem byli zawsze otwarci do pomocy i nigdy moje pytania nie pozostały bez odpowiedzi. Praca w Dziale Marketingu była owocna i pomogła mi rozwijać swoje umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę z zakresu promocji marki i produktów. Podsumowując, praktyki zawodowe w APA zawsze będę wspominał z sentymentem i z pozytywnymi ludźmi."

Student WSB po półrocznej praktyce w APA Group

PRACA W APA GROUP

Chcesz zadać pytanie odnośnie oferty pracy lub rekrutacji?Do kontaktu 

 

Klienci, którzy nam zaufali