APAGROUP
APA LAB alt

Oferty pracy


Użyj filtra by wybrać tylko interesujące Cię ogłoszenia.

Filtruj oferty

Analityk Finansowy

Zespół: Dział Administracji

Rodzaj umowy:

Lokalizacja: Gliwice

Opis i obowiązki

Czym zajmiesz się w pracy?

 • Przygotowywaniem raportów i analiz finansowych na potrzeby zarządcze
 • Udziałem w procesie budżetowania poszczególnych obszarów oraz analiza odchyleń
 • Analizą prowadzonych w firmie procesów inwestycyjnych
 • Budową modeli finansowych
 • Współpracą z Działem Księgowości przy zamknięciu miesiąca oraz roku
 • Przygotowywaniem raportów, analiz, prognoz, sprawozdań

Wymagania

Czego u Ciebie szukamy?

 • Wykształcenia wyższego ekonomicznego (preferowane kierunki: Rachunkowość, Kontroling, Finanse)
 • Minimum 2-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w takiej samej lub podobnej branży
 • Praktycznej znajomości zagadnień rachunkowości finansowej i zarządczej oraz kontrolingu
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków
 • Dokładności, rzetelności oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
 • Bardzo dobrej organizacji pracy
 • Samodzielności i zaangażowania

Co oferujemy

Co od nas dostaniesz?

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia
 • Rozwój umiejętności zawodowych
 • Warsztaty rozwojowe
 • Elastyczny czas pracy
 • Kartę Multisport
 • Naukę języka angielskiego z native speakerem oraz zajęcia jogi


Proszę umieścić na CV poniższe klauzule: 

 
ZGODA OBLIGATORYJNA „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez APA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Analityk Finansowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych."

ZGODA FAKULTATYWNA "Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jakie będą miały miejsce w okresie [12 miesięcy] licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym przesłane zostaje niniejsze CV,  w tym na stanowiska o zakresie obowiązków zbieżnym lub podobnym ze wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko Analityk Finansowych.”

Data Scientist

Zespół: Industry 4.0

Rodzaj umowy:

Lokalizacja: Gliwice

Wymagania

 • Czyli to, co jest Ci potrzebne, aby dołączyć do naszego zespołu:

  • Bardzo dobra znajomość języka Python;
  • Umiejętność kojarzenia faktów sensor - data;
  • Znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania bibliotek Jupyter, Pandas, Sklearn, Plotly;
  • Znajomość bibliotek specjalizowanych w uczeniu maszynowym i sieciach neuronowych: TensorFlow, Keras, Pytorch, YOLO;
  • Znajomość relacyjnych i nierelacyjnych baz danych;
  • Znajomość narzędzi Big Data, np. Spark, HDFS, NiFi;
  • Podstawy wiedzy mechanicznej i elektrycznej;
  • Znajomość zagadnień dotyczących cyfrowego przetwarzania obrazu.
 •  

Co oferujemy

 • Czyli co od nas dostaniesz:

   • Ciekawą pracę w rozwijającej się organizacji
   • Możliwość rozwoju i podwyższania kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technologii
   • Możliwoć wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań (wpływ na realizowane projekty)
   • Elastyczny czas pracy
   • Naukę języka angielskiego oraz zajęcia jogi
   • Umowę o pracę i stabilne zatrudnienie
   • Atrakcyjne wynagrodzenie
   • Kartę Multisport

Prosimy o umieszczenie w CV poniższych klauzuli:

ZGODA OBLIGATORYJNA „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez APA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Data Scientist zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.”

ZGODA FAKULTATYWNA „Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jakie będą miały miejsce w okresie [12 miesięcy] licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym przesłane zostaje niniejsze CV, w tym na stanowiska o zakresie obowiązków zbieżnym lub podobnym ze wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko Data Scientist.”

.NET Developer (mid)

Zespół: Dział Nowych Technologii

Rodzaj umowy:

Opis i obowiązki

Jeśli nie lubisz klimatu korporacji, a mimo to chcesz pracować przy ciekawych i wymagających zagadnieniach, zapraszamy do współpracy.  

W jakich metodologiach pracujemy?

 • Unit tests
 • Jira
 • Code reviews
 • Knowledge respository: GitLab, Wiki
 • Static code analysis
 • Version control system: GIT
 • Build server: Jenkins, GitLab, ContinuaCI

Wymagania

Czego u Ciebie szukamy? Znajomości:

 • .NET
 • WPF
 • .NET CORE
 • SQL
 • GIT
 • Entity Framework

Mile widziane

Fajnie, jeśli znasz:

 • Angular
 • Azure
 • CI/CD
 • Jenkins
 • Gitlab
 • nUnit
 • Docker
 • REST

Co oferujemy

Co od nas dostaniesz?

 • Pracę nad najbardziej zaawansowaną polską platformą Smart Building
 • Pracę z aplikacjami o złożonej architekturze
 • Wykorzystywanie w pracy najnowszych wzorców projektowych
 • Dostęp do najnowszych technologii z zakresu IoT
 • Pracę w metodologiach zwinnych
 • Rozwój umiejętności zawodowych
 • Warsztaty rozwojowe
 • Elastyczny czas pracy
 • Kartę Multisport
 • Naukę języka angielskiego z native speakerem oraz zajęcia jogi


Proszę umieścić na CV poniższe klauzule: 

 
ZGODA OBLIGATORYJNA „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez APA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko .NET Developer (mid) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych."

ZGODA FAKULTATYWNA "Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jakie będą miały miejsce w okresie [12 miesięcy] licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym przesłane zostaje niniejsze CV,  w tym na stanowiska o zakresie obowiązków zbieżnym lub podobnym ze wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko .NET Developer (mid).”

Big Data Technical Lead

Zespół: Dział IT

Rodzaj umowy:

Lokalizacja: Gliwice

Opis i obowiązki

W pracy zajmiesz się zarządzaniem zespołem i wskazywaniem mu technicznego kierunku. Dzięki Tobie i Twojemu wsparciu zespół skutecznie zakończy projekt.

Jakie będą Twoje zadania?

 • Koordynowanie działań rozwojowych,
 • Zarządzanie zespołem IT,
 • Tworzenie wydajnego kodu, który spełnia wymagania biznesowe,
 • Współpraca z zespołem w celu zapewnienia użyteczności aplikacji,
 • Uczestniczenie w przeglądach projektu i kodu,
 • Dokumentowanie postępów oraz rozwiązań architektonicznych,
 • Weryfikowanie i raportowanie jakości wykonania proponowanych rozwiązań związanych z architekturą IT,
 • Prowadzenie i nadzorowanie zespołu developerskiego, dbając o satysfakcjonujące rezultaty oraz jakość wyników.

Wymagania

Czego u Ciebie szukamy?

 • Umiejętności weryfikacji wymagań, projektowania rozwiązań i przekazywania ich zespołowi inżynierskiemu w celu wdrożenia,
 • Doświadczenia projektowego i w zarządzaniu zespołem – min. 8 lat,
 • Zaangażowania na wczesnym etapie w tworzenie koncepcji rozwiązań w celu zapewnienia ich technicznej wykonalności,
 • Umiejętności pracy samodzielnej oraz w zespole,
 • Bardzo dobrej znajomości architektury oprogramowania,
 • Doświadczenia we wdrażaniu koncepcji architektonicznych,
 • Umiejętności nadzorowania postępów i dostosowania się do kierunku projektu,
 • Umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmieniających się wymagań i celów,
 • Umiejętności rozwiązywania problemów i usuwania usterek,
 • Doświadczenia w pracy w środowisku Agile,
 • Znajomości wzorców projektowych,
 • Dobrej znajomość języka angielskiego.

Jakie umiejętności musisz posiadać?

 • Znajomość zagadnień konteneryzacji (Docker),
 • Znajomość co najmniej podstaw różnych języków programowania lub łatwość w ich przyswojeniu – Scala, Python, C#, JavaScript,
 • Znajomość zagadnień komunikacji REST,
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL na poziomie umożliwiającym swobodne ich użytkowanie,
 • Mile widziana znajomość innych typów repozytoriów – bazy TimeSeries, grafowe, dokumentowe,
 • Znajomość zagadnień BigData,
 • Znajomość zagadnień CI/CD, DevOps.

Co oferujemy

 • Umowę o pracę i stabilne zatrudnienie, 
 • Warsztaty rozwojowe,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności,
 • Rozwój umiejętności zawodowych,
 • Naukę języka angielskiego z native speakerem oraz zajęcia jogi,
 • Kartę Multisport.


Proszę umieścić na CV poniższe klauzule: 

ZGODA OBLIGATORYJNA „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez APA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Big Data Technical Lead zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych."

ZGODA FAKULTATYWNA "Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jakie będą miały miejsce w okresie [12 miesięcy] licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym przesłane zostaje niniejsze CV, w tym na stanowiska o zakresie obowiązków zbieżnym lub podobnym ze wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko Big Data Technical Lead.”

Konstruktor CAD

Zespół: Dział Automatyki Przemysłowej

Rodzaj umowy:

Lokalizacja: Gliwice

Opis i obowiązki

Szukamy osoby kreatywnej potrafiącej samodzielnie realizować zadania związane z projektowaniem maszyn i urządzeń, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych jak i całych linii produkcyjnych. Będziesz odpowiedzialny za przygotowywanie projektów koncepcyjnych projektowanych maszyn i urządzeń, tworzenie dokumentacji 3d i 2d, wyszukiwanie optymalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów, weryfikację wymagań Klienta pod względem funkcjonalności i wykonalności.

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne,
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • Doświadczenie w projektowaniu maszyn, urządzeń, zautomatyzowanych gniazd produkcyjnych: 2 lata,
 • Znajomość programu CATIA V5 lub Inventor,
 • Znajomość i umiejętność doboru elementów normowych/katalogowych używanych w budowie maszyn ( np. KIPP, Elesa Ganter, IGUS, Misumi, Norelem, Fibro, Festo, SMC, Rexroth, HIWIN, THK, SKF, Tuenkers, Destaco, Weiss itp.),
 • Ogólna wiedza z zakresu: techniki liniowej, pneumatyki/hydrauliki, doboru napędów, czujników używanych w budowie maszyn,
 • Bardzo dobra znajomość materiałów konstrukcyjnych używanych w budowę maszyn (gatunki stali, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne),
 • Wiedza na temat technologii wytwarzania części oraz znajomość jej cech (obróbka skrawaniem, obróbka elektroerozyjna, cięcie laserem, plazmą itp.) – mile widziane doświadczenie warsztatowe przy produkcji części,
 • Wiedza z zakresu obróbki cieplno-chemicznej,
 • Znajomość dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
 • Umiejętność zorganizowania własnego dnia pracy wg. priorytetów przydzielonych przez kierownika działu konstrukcyjnego; praca samodzielna,
 • Dokładność, zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kategorii B.

Mile widziane

 • Doświadczenie warsztatowe w budowie i/lub montażu maszyn specjalnego przeznaczenia,
 • Doświadczenie przy obsłudze i programowaniu obrabiarek CNC,
 • Znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem konstrukcji spawanych.

Co oferujemy

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Kartę Multisport,
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań (wpływ na realizowane projekty),
 • Udział w interesujących międzynarodowych projektach.


Proszę umieścić na CV poniższe klauzule:

ZGODA OBLIGATORYJNA „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez APA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Konstruktora CAD zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych."

ZGODA FAKULTATYWNA „Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jakie będą miały miejsce w okresie [12 miesięcy] licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym przesłane zostaje niniejsze CV, w tym na stanowiska o zakresie obowiązków zbieżnym lub podobnym ze wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko Konstruktora CAD.”

Opiekun Klienta

Zespół: Dział Handlowy

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Lokalizacja: Gliwice

Opis i obowiązki

Szukasz pracy, w której od Twojej mocy będzie zależał rozwój firmy? Dobrze trafiłeś!
Jakie będą Twoje zadania?

• Obsługa zapytań dotyczących produktów z oferty,

• Prowadzenie sprzedaży produktów i rozwój rynku,

• Kreowanie najwyższych standardów obsługi Klienta a także pozytywnego wizerunku firmy,

• Aktywna współpraca z Klientami,

• Przekazywanie informacji zwrotnej z rynku w celu rozwoju produktów.

Wymagania

Czego u Ciebie szukamy?

• Ukierunkowania na realizację celu,

• Umiejętności efektywnego planowania pracy,

• Umiejętności pracy w zespole,

• Podstawowej znajomości pakietu OFFICE - Word i Excel.

Mile widziane

• Doświadczenie w pracy z Klientem,

• Znajomość języka angielskiego,

• Wykształcenie wyższe techniczne.

Co oferujemy

Co od nas dostaniesz?

• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności

• Pełną wyzwań pracę w młodym zespole

• Pracę w nowym biurze w atrakcyjnej lokalizacji

• Rozwój umiejętności zawodowych

• Elastyczny czas pracy

• Dodatkowe zajęcia rozwojowe poza godzinami pracy

 
Proszę umieścić na CV poniższe klauzule: 

 
ZGODA OBLIGATORYJNA „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez APA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Opiekun Klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych."

 

ZGODA FAKULTATYWNA "Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jakie będą miały miejsce w okresie [12 miesięcy] licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym przesłane zostaje niniejsze CV,  w tym na stanowiska o zakresie obowiązków zbieżnym lub podobnym ze wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko Opiekun Klienta.”

Projektant instalacji niskoprądowych – Projektant BMS

Zespół: Dział IT

Rodzaj umowy: UoP

Lokalizacja: Gliwice

Opis i obowiązki

 • projektowanie systemów niskoprądowych oraz instalacji automatyki budynkowej
 • wykonywanie kosztorysów instalacji
 • uczestniczenie w realizacji dokumentacji projektowej systemów niskoprądowych
 • ścisła współpraca z innymi pracownikami w zakresie projektu
 • umiejętność weryfikacji projektów przygotowanych przez podwykonawców
 • uzgadnianie danych technicznych

Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe
 • mile widziana znajomość branży zabezpieczeń
 • biegła znajomość środowiska projektowego SEE Electrical lub Eplan
 • samodzielność, inicjatywa w działaniu umiejętność pracy w zespole, sumienność i obowiązkowość
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • prawo jazdy kategorii B
 • język angielski / język niemiecki (min B1)
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – będą dodatkowym atutem

Co oferujemy

 • ciekawą i motywującą pracę w rozwijającej się organizacji
 • możliwość rozwoju i podwyższania kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technologii
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań (wpływ na realizowane projekty)


Proszę umieścić na CV poniższe klauzule: 


ZGODA OBLIGATORYJNA „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez APA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Projektant instalacji niskoprądowych – Projektant BMS zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych."

 
ZGODA FAKULTATYWNA "Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jakie będą miały miejsce w okresie [12 miesięcy] licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym przesłane zostaje niniejsze CV,  w tym na stanowiska o zakresie obowiązków zbieżnym lub podobnym ze wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko Projektant instalacji niskoprądowych – Projektant BMS.”

Inżynier Big Data

Zespół: INDUSTRY 4.0

Rodzaj umowy: Umowa o pracę lub B2B

Lokalizacja: Gliwice

Wymagania

 • Doświadczenie w projektowaniu, uruchamianiu i utrzymaniu systemów BigData opartych o narzędzia Kafka, Hadoop, Spark, Hive i HBase, NiFi
 • Umiejętność programowania w Python i Java
 • Znajomość zagadnień analizy strumieniowej, praktyczna znajomość przynajmniej jednego narzędzia: Spark Streaming, Flink, Storm
 • Znajomość zagadnień wsadowego przetwarzania dużych zbiorów danych, praktyczna znajomość narzędzia Spark
 • Znajomość baz danych typu Time Series, praktyczna znajomość przynajmniej jednej bazy: Influx, ClickhouseDB, TimescaleDB
 • Znajomość zagadnień związanych z systemami rozproszonymi, pracującymi w klastrze
 • Znajomość systemów operacyjnych Linux
 • Znajomość chmurowych rozwiązań BigData mile widziana (Azure HDInsight, AWS)

Co oferujemy

 • Ciekawą i motywującą pracę w rozwijającej się organizacji
 • Możliwość rozwoju i podwyższania kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technologii
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań (wpływ na realizowane projekty)
 • Naukę języka angielskiego oraz jogę
 • Kartę Multisport
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Umowę o pracę i stabilne zatrudnienie 


Proszę umieścić na CV poniższe klauzule: 


ZGODA OBLIGATORYJNA „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez APA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Inżynier Big Data zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych."


ZGODA FAKULTATYWNA "Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jakie będą miały miejsce w okresie [12 miesięcy] licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym przesłane zostaje niniejsze CV,  w tym na stanowiska o zakresie obowiązków zbieżnym lub podobnym ze wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko Inżynier Big Data .”

PRACA W APA GROUP

Brak ofert pracy dla Ciebie?

Wyślij nam swoje CV na adres cv@apagroup.pl

Proces rekrutacji

Wysyłanie aplikacji
1
Wysyłanie aplikacji

Przygotuj dokument prezentujący Twoje doświadczenie zawodowe lub portfolio prac. Dokumenty wyślij przez formularz zgłoszeniowy lub na wskazany w ogłoszeniu adres mailowy.

Analiza CV
2
Analiza CV

Zapoznamy się z Twoim zgłoszeniem i kwalifikacjami zawodowymi. Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie i zaprosimy na rozmowę w dogodnym dla Ciebie terminie.

Rozmowa kwalifikacyjna
3
Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas spotkania face to face będziemy chcieli lepiej Cię poznać oraz dowiedzieć się, co nasza organizacja zyska dzięki współpracy. Zapytamy o szczegóły Twojego doświadczenia zawodowego i wartości, którymi kierujesz się w życiu. Porozmawiamy o zadaniach, które możesz wykonywać w naszym zespole, a także o specyfice pracy w APA Group i warunkach wynagrodzenia.

Witamy na pokładzie!
4
Witamy na pokładzie!

Rozmowa poszła gładko? Warunki finansowe zaakceptowane? Nie pozostaje nam nic innego jak spotkać się w pracy przy pierwszym, wspólnym zadaniu. Nie martw się, doświadczony pracownik z naszego teamu oprowadzi Cię po miejscu Twojej nowej pracy i przekaże Ci wszystkie potrzebne informacje. Powodzenia!

Klienci, którzy nam zaufali