APAGROUP
APA LAB alt

O firmie

Inwestycja w innowacje

Dotacje i dofinansowania stwarzają możliwości inwestycji w innowacje, dzięki którym APA ma szanse otworzyć nowe rozdziały w automatyce budynkowej i przemysłowej. Poniżej przedstawiamy informacje na temat trwających projektów.

EU
Tytuł projektu

„OPRACOWANIE NA DRODZE ZAAWANSOWANYCH PRAC B+R PLATFORMY OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z SYSTEMEM BMS, ZGODNEJ Z NORMĄ ISO 50001”

Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest stworzenie platformy optymalizacji energetycznej budynków współpracującej z systemem BMS, zgodnej z normą ISO 50001 przeznaczonej do budownictwa mieszkalnego oraz usługowego, w którym zainstalowano czujniki i systemy inteligentnego budownictwa. Opracowane rozwiązanie będzie kompatybilne z systemami funkcjonującymi w oparciu o środowisko systemów BMS (Building Management Systems). W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem będzie innowacyjny produkt. Wnioskodawca planuje wdrożenie rezultatów projektu do własnej działalności gospodarczej poprzez sprzedaż w modelu SAAS (software as a service) wraz z usługą analityczną. Projekt przyczyni się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności województwa śląskiego.

Wartość projektu: 2 380 341,04zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 489 847,87zł

Tytuł projektu

„SYSTEMY ZARZĄDZANIA ROZPROSZONĄ ENERGIĄ I WIRTUALNĄ ELEKTROWNIĄ WYKORZYSTUJĄCE SIEĆ MAGAZYNÓW LODU”

Opis projektu

Magazynowanie energii elektrycznej jest obecnie jednym z większych wyzwań dla systemów elektroenergetycznych na świecie. W kolejnych latach prognozuje się bardzo wysoki wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi głównie z powodu zmiany modelu produkcji energii elektrycznej z klasycznego opartego o energetykę zawodową na systemy rozproszone oparte o niestabilne źródła energii odnawialnej. Zapewnienie stabilności tego rodzaju systemu wymaga poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na wyrównanie chwilowych wartości zapotrzebowania i produkcji energii. Projekt ma na celu opracowanie technologii umożliwiających magazynowanie energii elektrycznej w sieci rozproszonych akumulatorów chłodu. Odzysk energii z cieplnej w elektryczną będzie następował poprzez redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną – wyłączanie agregatów chłodniczych w okresie, w którym normalnie musiałyby pracować z pełną mocą. W tym celu zostanie opracowany system informatyczny, który stworzy wirtualną elektrownię na bazie sieci rozproszonych akumulatorów chłodu połączonych z agregatami chłodniczymi. W celu uzyskania wysokiej sprawności tak skonstruowanej wirtualnej elektrowni, opracowane zostanie innowacyjne w skali światowej urządzenie chłodnicze zawierające nowatorski akumulator chłodu. Nowe rozwiązania konstrukcyjne tego urządzenia zapewniają efektywną pracę oraz konkurencyjny koszt produkcji chłodu. Proponowane rozwiązanie bardzo dobrze wpisuje się w aktualne trendy rynkowe: pozwoli na zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez przejmowanie nadwyżek energii Odnawialnych Źródeł Energii w sieci energetycznej i umożliwi masowe dostarczanie chłodu do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych po bardzo konkurencyjnych cenach. Rozwiązanie ma wymiar nowości w skali świata.

Wartość projektu: 9 829 179,41 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 7 674 236,47 zł

Tytuł projektu

APA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Multimedalna platforma monitorowania bólu w rehabilitacji”.

Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest zaprojektowanie i opracowanie telemedycznej platformy monitorującej natężenie dolegliwości bólowych, które umożliwiają wskazanie momentów krytycznych dla stanu funkcjonalnego pacjenta. Wyposażenie fizjoterapeuty lub lekarza w takie informacje, może stanowić niezwykle cenny wskaźnik w etiologii nieprawidłowości, które w konsekwencji mogą prowadzić do powstawania przeciążeń. Taka forma monitoringu natężenia dolegliwości bólowych znajduje swoją analogię w urządzeniach typu Holter ciśnieniowy lub EKG, które pozwalają wskazać momenty krytyczne dla stanu funkcjonalnego pacjenta.

Wartość projektu:  1 376 798,00 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 226 000,00 zł

Klienci, którzy nam zaufali