APAGROUP
APA LAB alt

Dotacje

Inwestycja w innowacje

Dotacje i dofinansowania stwarzają możliwości inwestycji w innowacje, dzięki którym APA ma szanse otworzyć nowe rozdziały w automatyce budynkowej i przemysłowej. Poniżej przedstawiamy informacje na temat trwających projektów.

dotacje-logo-2
Tytuł projektu

"Promocja oraz ekspansja międzynarodowa produktów APA Sp. z o.o."

Opis projektu

Celem projektu jest promowanie Marki Polskiej Gospodarki w postaci produktów (oraz usług) Spółki APA konkurencyjnych względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. Rezultatami projektu będą:
- nowe zagraniczne kontrakty handlowe podpisane przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji,
- wzrost wielkości eksportu ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu oraz wielkości eksportu ogółem Wnioskodawcy, które pozwolą na dalszy rozwój działalności B+R Wnioskodawcy oraz na ekspansję na nowe rynki zagraniczne.

Osiągnięte rezultaty zostaną wykorzystane do:
- prowadzenia dalszej ekspansji zagranicznej, kontynuowania działań promocyjnych wraz z uzupełnieniem o nowe, zgodnie ze zdobytą podczas projektu wiedzą,
- implementacji wiedzy o specyficznych potrzebach wybranych rynków do kolejnych wersji produktu,
- zwiększenia rozpoznawalności marki i umocnienia pozycji na wybranych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 131 220.00 PLN
Wartość Funduszy Europejskich: 78 732.00 PLN

Tytuł projektu

„SYSTEMY ZARZĄDZANIA ROZPROSZONĄ ENERGIĄ I WIRTUALNĄ ELEKTROWNIĄ WYKORZYSTUJĄCE SIEĆ MAGAZYNÓW LODU”

Opis projektu

Magazynowanie energii elektrycznej jest obecnie jednym z większych wyzwań dla systemów elektroenergetycznych na świecie. W kolejnych latach prognozuje się bardzo wysoki wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi głównie z powodu zmiany modelu produkcji energii elektrycznej z klasycznego opartego o energetykę zawodową na systemy rozproszone oparte o niestabilne źródła energii odnawialnej. Zapewnienie stabilności tego rodzaju systemu wymaga poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na wyrównanie chwilowych wartości zapotrzebowania i produkcji energii. Projekt ma na celu opracowanie technologii umożliwiających magazynowanie energii elektrycznej w sieci rozproszonych akumulatorów chłodu. Odzysk energii z cieplnej w elektryczną będzie następował poprzez redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną – wyłączanie agregatów chłodniczych w okresie, w którym normalnie musiałyby pracować z pełną mocą. W tym celu zostanie opracowany system informatyczny, który stworzy wirtualną elektrownię na bazie sieci rozproszonych akumulatorów chłodu połączonych z agregatami chłodniczymi. W celu uzyskania wysokiej sprawności tak skonstruowanej wirtualnej elektrowni, opracowane zostanie innowacyjne w skali światowej urządzenie chłodnicze zawierające nowatorski akumulator chłodu. Nowe rozwiązania konstrukcyjne tego urządzenia zapewniają efektywną pracę oraz konkurencyjny koszt produkcji chłodu. Proponowane rozwiązanie bardzo dobrze wpisuje się w aktualne trendy rynkowe: pozwoli na zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez przejmowanie nadwyżek energii Odnawialnych Źródeł Energii w sieci energetycznej i umożliwi masowe dostarczanie chłodu do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych po bardzo konkurencyjnych cenach. Rozwiązanie ma wymiar nowości w skali świata.

Wartość projektu: 9 829 179,41 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 7 674 236,47 zł

Tytuł projektu

APA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Multimedalna platforma monitorowania bólu w rehabilitacji”.

Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest zaprojektowanie i opracowanie telemedycznej platformy monitorującej natężenie dolegliwości bólowych, które umożliwiają wskazanie momentów krytycznych dla stanu funkcjonalnego pacjenta. Wyposażenie fizjoterapeuty lub lekarza w takie informacje, może stanowić niezwykle cenny wskaźnik w etiologii nieprawidłowości, które w konsekwencji mogą prowadzić do powstawania przeciążeń. Taka forma monitoringu natężenia dolegliwości bólowych znajduje swoją analogię w urządzeniach typu Holter ciśnieniowy lub EKG, które pozwalają wskazać momenty krytyczne dla stanu funkcjonalnego pacjenta.

Wartość projektu:  1 376 798,00 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 226 000,00 zł

Tytuł projektu

KONSORCJUM W SKŁADZIE: POLITECHNIKA ŚLĄSKA ORAZ APA SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PT.: „ANALIZA EEG W CHMURZE Z UŻYCIEM SZTUCZNEJ INTELIGENCJI”

Opis projektu

W projekcie przełożone zostaną nowatorskie metody głębokiego uczenia i przetwarzania sygnałów EEG na komercyjne rozwiązania dla nowych zastosowań medycznych. Opracowane zostaną podstawy do analizy danych EEG w chmurze, umożliwiając szerokie zastosowanie zaawansowanych metod analizy bio-sygnałów. Prognozowane będą zmiany neurodegeneracyjne, w tym choroby Parkinsona i Alzheimera oraz monitorowanie encefalopatii niedokrwiennej wcześniaków (HIE). Metody przetwarzania sygnałów i uczenia maszynowego pozwolą na wstępne przetwarzanie danych na tanim, mobilnym sprzęcie oraz kompresję sygnałów w celu przesłania ich do centralnego serwera. Pozwoli to dostarczyć rozwiązania medyczne do badań przesiewowych HIE i umożliwi oferowanie rozwiązań chmurowych do analizy sygnałów EEG. Projekt przyczyni się do nowego zastosowania EEG jako niedrogiego, bezpiecznego i nieinwazyjnego narzędzia, od nienadzorowanego monitoringu 24/7 noworodków, po ocenę zmian neurodegeneracyjnych i rehabilitacji w domu pacjenta.

Wartość projektu: 1 334 250,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 231 652,00 zł

Tytuł projektu

APA SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) PT.: „OPRACOWANIE NA DRODZE PRAC B+R PLATFORMY OPTYMALIZACJI PRODUKCJI NAZCA 4.0”

Opis projektu

Projekt realizowany będzie w terminie od 1.07.2020-30.06.2022 na terenie województwa Śląskiego. Celem Wnioskodawcy jest opracowanie platformy, która pozwoli zbierać, analizować w czasie rzeczywistym i efektywnie wykorzystywać w zarządzaniu produkcją strumienie informacji pochodzące z czujników maszyn produkcyjnych, które dotychczas nie były poddawane analizie i wykorzystywane. Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, efektem będzie technologia na IX poziomie gotowości technologicznej. Platforma oferowana w systemie SAAS (software as a service) dedykowana będzie firmom z sektora MŚP, przede wszystkim średnim przedsiębiorstwom. Dzięki wdrożeniu platformy w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa osiągną szereg korzyści: wzrost efektywności do 60%, redukcja zużycia energii na poziomie 10-40%, zmniejszenie awaryjności do 90% przy niskich kosztach wdrożenia w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych (redukcja o 65%).

Wartość projektu: 3 538 532,62 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 419 848,07 zł

Tytuł projektu

„OPRACOWANIE NA DRODZE ZAAWANSOWANYCH PRAC B+R PLATFORMY OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z SYSTEMEM BMS, ZGODNEJ Z NORMĄ ISO 50001”

Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest stworzenie platformy optymalizacji energetycznej budynków współpracującej z systemem BMS, zgodnej z normą ISO 50001 przeznaczonej do budownictwa mieszkalnego oraz usługowego, w którym zainstalowano czujniki i systemy inteligentnego budownictwa. Opracowane rozwiązanie będzie kompatybilne z systemami funkcjonującymi w oparciu o środowisko systemów BMS (Building Management Systems). W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem będzie innowacyjny produkt. Wnioskodawca planuje wdrożenie rezultatów projektu do własnej działalności gospodarczej poprzez sprzedaż w modelu SAAS (software as a service) wraz z usługą analityczną. Projekt przyczyni się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności województwa śląskiego.

Wartość projektu: 2 380 341,04zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 489 847,87zł

Tytuł projektu

Informacja

Opis projektu

Informujemy, że APA sp. z o.o. uzyskała dofinansowania na realizację Projektu ze środków POIR - w ramach działania 3.4. dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020"

Tytuł projektu

"Udzielenie wsparcia na rozwój współpracy"

Opis projektu

Celem misji gospodarczej do Norwegii jest promowanie produktów (oraz usług) Spółki APA konkurencyjnych względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Wartość finansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021: 4.000 euro

Klienci, którzy nam zaufali