APAGROUP
APA LAB alt
  • 2.png
  • 1.png
Inne

Głosowa rejestracja temperatury

 

System/Produkt: Nazca

Kontrahent: APA Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Problem: Praca w wieloosobowych zespołach stawia firmę przed zagrożeniem szybkiego rozprzestrzeniania się chorób, a co za tym idzie, strat finansowych. Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco monitorować temperaturę osób wchodzących do budynków przy jednoczesnym nienarażaniu kogokolwiek z personelu.

Rozwiązanie APA

 
 
APA Group opracowała proste i skuteczne rozwiązanie umożliwiające głosowe zapisywanie zmierzonej wartości temperatury z wykorzystaniem smartfona bądź tabletu (Android, iOS) z zainstalowaną aplikacją Nazca.

 

 

 

Nasze podejście


Głosowa rejestracja temperatury to bardzo prosty i intuicyjny proces. Wystarczy, że po zmierzeniu aktualnej temperatury – w tym przypadku źródłem pomiaru jest kamera termowizyjna – dana osoba głosowo poda jej wartość do aplikacji Nazca, a system automatycznie rozpozna, z którego urządzenia odbyła się rejestracja i przypisze imię i nazwisko użytkownika.

Na potrzeby systemu można wykorzystać informację o zarejestrowanej temperaturze, np. do wysłania wiadomości o przekroczeniu akceptowalnej wartości w postaci e-maila bądź SMSa do odpowiedzialnej osoby, załączenia alarmu lub zablokowania wejścia do budynku. Oczywiście proces ten jest w pełni bezpieczny pod względem dostępu do danych przez osoby niepożądane oraz zapewnia szybkość działania, poniżej 1s od momentu wypowiedzenia wartości temperatury do momentu zapisu w dzienniku. Ponadto system filtruje rejestrowane komunikaty przez użytkownika co pozwala uniknąć wprowadzania do dziennika błędnych danych. Źródłem pomiaru temperatury może być nie tylko kamera termowizyjna, ale także pirometr czy zdezynfekowany termometr.

 

Benefity


Pandemia pokazuje, że posiadanie systemu BMS może dostarczyć dodatkowych korzyści dla firm, a rozwiązania te nie muszą być w cale skomplikowane. W tym przypadku głównym celem było zminimalizowanie zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób w firmie poprzez bezdotykową rejestrację temperatury osób wchodzących do budynku. Cel został osiągnięty, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa w firmie. Głosowa rejestracja temperatury niweluje problem korzystania z tego samego niezdezynfekowanego długopisu przez wiele osób. Ponadto przyspiesza proces rejestracji oraz daje możliwość archiwizacji danych, których odczyt jest prosty i czytelny.

 

Ciekawostka


Proces głosowej rejestracji temperatury zapewnia szybkość działania, poniżej 1 sekundy od momentu wypowiedzenia wartości temperatury, do momentu zapisu w dzienniku.

 

Zastosowane Technologie


  • Źródło pomiaru temperatury – tutaj: kamera termowizyjna
  • System Nazca
  • Aplikacja mobilna Nazca