APAGROUP
APA LAB alt
  • sumi.png
  • case_0.png
  • case_1.png
  • case_2.png
Monitoring i optymalizacja mediów

Ulepszenie efektywności energetycznej w firmie produkcyjnej automotive  

 

Kontrahent: Firma produkcyjna automotive
System/Produkt: IPOE
Lokalizacja: Polska, Sosnowiec

Zobacz referencje

Problem klienta: Inwestor, z którym podjęliśmy współpracę, oczekiwał usprawnień w odczytach zużycia energii z około 30. wydzielonych obwodów zasilania urządzeń produkcyjnych, oświetlenia oraz infrastruktury zakładowej. Tak ogromny zakres elementów, które trzeba było kontrolować, przysparzał niemałych trudności. Technik firmy musiał za każdym razem samodzielnie dokonywać odczytów z liczników energii i wpisać dane zużycia do arkusza Excel. Efektem tego była między innymi wydłużona praca, prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłek.

W APA po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do projektu poprawy efektywności energetycznej w dużym śląskim zakładzie. Tym razem zgłosił się do nas reprezentant branży automotive, a konkretniej producent przewodów do układów paliwowych. Jak poradziliśmy sobie z tym zadaniem?  

 

 

Nasze podejście

 

W APA zaproponowaliśmy rozwiązanie problemu klienta. Nasz plan realizacji zakładał pilotaż platformy IPOE z możliwością wykorzystania urządzeń pomiarowych, które już były zainstalowane na obiekcie.

Dane o zużyciu energii elektrycznej trafiły do platformy, w której użytkownik może generować raport zużycia energii. Dzięki temu wykorzystuje możliwości systemu nie tylko pod kątem zużycia, ale również pod względem analizy jakościowej oraz ilościowej.

Etapy wdrożenia 
Etap I
● Przeprowadzenie wizji lokalnej i warunków podłączenia platformy IPOE wraz z układem pomiarowym.
● Sprawdzenie możliwości podłączenia systemu IPOE do istniejącej magistrali danych.
● Uzgodnienia z głównym energetykiem odnośnie planu podłączenia i rozpoczęcia testów.

Etap II 
● Testy komunikacji (musieliśmy sprawdzić, czy wszystkie podłączone do magistrali podliczniki poprawnie odpowiadają, jeśli chodzi o rejestry modbus). 

Etap III
● Parametryzacja liczników energii firmy Legrand.
● Poprawienie magistrali komunikacyjnej RS-485.
● Wymiana konwertera danych.
● Podłączenie serwera IPOE.
● Testy.

Etap IV
● Parametryzacja Platformy IPOE – 30 punktów pomiarowych.
● Przekazanie platformy IPOE.
● Szkolenie.

Jak wyglądał proces projektowy pod kątem współpracy z inwestorem? 
Ze strony inwestora otrzymaliśmy pełne wsparcie w zakresie pomocy technicznej firmy Legrand, czyli producenta liczników zużycia energii elektrycznej.
Przekazany został kontakt do wsparcia technicznego, gdzie uzyskaliśmy odpowiedzi na wszystkie kwestie związane z komunikacją oraz otrzymaliśmy mapy rejestrów dla poszczególnych typów liczników.
Przeprowadziliśmy, wraz z obsługą techniczną, szczegółowe wizje lokalne. Dzięki temu wszystkie ważne aspekty dotyczące wcześniejszych prac w danym zakresie zostały objaśnione w kontekście oczekiwań inwestora. 

 

 

 

Z jakimi trudnościami musieliśmy się zmierzyć?

 

Wcześniej firma poczyniła kroki w kierunku automatyzacji odczytów z poszczególnych podliczników energii elektrycznej, jednak proces nie został doprowadzony do końca ze względu na brak doświadczenia w tym zakresie. Cały układ pomiarowy od strony elektrycznej został poprawnie zamontowany jednak komunikacja oraz zdalny odczyt danych nie został zrealizowany.

W APA musieliśmy mieć świadomość tego, co już zostało wykonane, ale też uargumentować konieczność zastosowania naszego autorskiego podejścia. A to było nowatorskie.

Wdrożenie polegało na integracji urządzeń pomiarowych, których wcześniej nie używaliśmy w innych projektach IPOE. Sam pilotaż w przypadku innych wdrożeń, zwykle ogranicza się do pojedynczego punktu pomiarowego. W tym przypadku uruchomiliśmy w tym procesie aż 30 punktów pomiarowych, czyli wszystkie możliwe do odczytu. W ten sposób chcieliśmy pokazać użytkownikowi, jak bardzo skróci to proces samego monitorowania i analizowania zużycia energii z wykorzystaniem automatycznych raportów w IPOE.

Przeszkodą w procesie okazała się dla nas również błędnie podłączona magistrala danych. Na szczęście poprawiliśmy to na etapie testów. Kolejnym kłopotem był brak możliwości wyłączenia zasilania. Zatem przy pomiarze bezpośrednim w licznikach energii i podczas przepinania magistrali RS-485 trzeba było zachować szczególną ostrożność. Żeby zachować takie podejście, używaliśmy w tym celu gumowej maty izolacyjnej z naszego sprzętu ochrony bezpośredniej.

Niezależnie od tego, jak bardzo zaawansowany był proces wdrażania, udało nam się przeprowadzić go z zachowaniem najwyższych standardów. Rezultatem okazała się kolejna z sukcesem sfinalizowana współpraca z przedsiębiorstwem produkcyjnym.

 

 

Zastosowane Technologie

 

  • Platforma IPOE
  • Komunikacja RS-485 (protokół ModbusRTU/TCP)
  • Transmisja danych z wykorzystaniem GSM
  • Chmura AZURE dla IPOE