APAGROUP
APA LAB alt
  • 03_612X391.jpg
Monitoring i optymalizacja mediów

Stacja ładowania pojazdów i nagły skok zużycia energii 

 

System: IPOE

Kontrahent: APA SP. Z O.O.

Typ projektu: Biznesowy

Zobacz więcej

Problem inwestora: Jak zgodnie z ustawą o elektromobilności projektować systemy zarządzania?

Rozwiązanie APA

 

Platforma IPOE, monitorująca na bieżąco zużycie energii, pomoże nie tylko zapewnić zgodność z ustawą o elektromobilności, ale także pozwoli na sprawny monitoring parametrów sieci.

 

 

W najbliższych latach czeka nas rozkwit elektromobilności. Promowane jest odchodzenie od paliw kopalnych i przejście na auta zasilane energią elektryczną. Producenci samochodów osobowych planują rezygnację z produkcji aut spalinowych i całkowite przejście na auta elektryczne w przeciągu dekady.

 

Aktualne przepisy nakładają na inwestorów budujących nowe budynki oraz wykonujących generalne remonty starych budynków obowiązki w zakresie zapewnienia infrastruktury do ładowania aut elektrycznych. W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pojawia się informacja o konieczności uwzględnienia w instalacjach elektrycznych infrastruktury na potrzeby ładowania pojazdów.

 

 

W samej ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych znajdują się konkretne wytyczne mówiące o ilości punktów ładowania pojazdów koniecznych do przygotowania w budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych, jak również poddawanych remontowi. Przykładowo, w przypadku budynków mieszkalnych o ilości stanowisk postojowych większej niż 10, wszystkie miejsca parkingowe przyległe do budynku lub w garażach podziemnych muszą mieć przygotowaną infrastrukturę (kanały na przewody, kable elektryczne) pod instalację punktu ładowania.

 

Istnieją również wytyczne dla gmin co do minimalnej ilości ogólnodostępnych stacji ładownia, których liczba wynosi od 60 do 1000 sztuk/gminę, w zależności od liczby mieszkańców gminy, liczby zarejestrowanych samochodów osobowych oraz liczby pojazdów przypadających na 1000 mieszkańców.

Prawdziwy problem


Mając na uwadze cel polegający na osiągnięciu neutralności klimatycznej, przygotowanie infrastruktury jest oczywiście kierunkiem słusznym, jednak nie zdajemy sobie sprawy jak ładowanie pojazdu wpływa na instalację elektryczną w naszym budynku. Sprawdziliśmy to na przykładzie stacji ładowania znajdującej się na terenie naszej firmy przy okazji godzinnego ładowania samochodu elektrycznego.
Korzystając z naszej Inteligentnej Platformy Optymalizacji Energii (IPOE) mogliśmy zaobserwować piki na wykresach zużycia energii (skok z ok. 10 kWh do prawie 30 kWh).
Na innym wykresie z platformy wyraźnie widać dużo większą sumaryczną moc czynną w trakcie ładowania, która mogłaby zasktutkować przekroczeniem mocy zamówionej.

 

W tym wypadku mówimy o ładowaniu tylko jednego pojazdu. Można się zastanowić co będzie się dziać w sieci elektrycznej przy podłączeniu parudziesięciu ładowarek na całą noc, co w przypadku zastosowania ładowarek większej mocy. Jaką moc przyłącza zamówić, aby nie płacić kar za przekroczenia? Czy w przewodach nie płyną zbyt wysokie prądy? Czy fazy są obciążone równomiernie? Czy Twoja infrastruktura jest gotowa na elektromobilność? Na te i inne pytania z tego zakresu pozwala odpowiedzieć platforma IPOE.

Integracja IPOE z systemem BMS (zalecana np. z NAZCA BMS) będzie chroniła infrastrukturę przed nieoczekiwanymi problemami technicznymi oraz pozwoli na generowanie znacznych oszczędności w zużyciu mediów.

Ciekawostka


Każde podłączenie pojazdu do stacji ładowania, nawet na chwilę jest zarejestrowane w Platformie IPOE.