APAGROUP
APA LAB alt

Kompensator mocy biernej - dlaczego warto?

Kompensator mocy biernej - dlaczego warto?

alt

Opłaty za ponad umowny poziom energii biernej ponoszą odbiorcy energii elektrycznej prowadzący działalność gospodarczą (są to grupy taryfowe A, B i C). Nie nalicza się opłat za energię bierną gospodarstwom domowym (taryfy G).

Dlaczego warto zainstalować kompensator mocy biernej?
Powód nr 1: Instalacja kompensatora mocy biernej pozwala na zniwelowanie opłat za energię bierną na fakturze za energię elektryczną mogących stanowić nawet 30% całego rachunku.
Powód nr 2: Instalacja kompensatora mocy biernej pozwala na zniwelowanie negatywnego wpływu mocy biernej na infrastrukturę elektryczną takich jak nadmierne nagrzewanie się przewodów.
Powód nr 3: Podłączenie kompensatora mocy biernej do IPOE pozwala na uzyskanie szybkiej informacji, w postaci alarmu, w momencie gdy prawidłowe działanie kompensatora zostanie zakłócone i wystąpi zagrożenie naliczenia opłaty za przekroczenie poziomu mocy zamówionej.

Zobacz więcej

Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii otrzymała certyfikat „Produktu Sprawdzonego”. Co to oznacza?

Czytaj więcej

Klienci, którzy nam zaufali