APAGROUP
APA LAB alt
  • vending.png
Inne

Wirtualizacja klawiatury w maszynach vendingowych

Referencje
Problem klienta: Celem projektu było przygotowanie pilotażowego rozwiązania wirtualizacji klawiatury maszyny vendingowej w aplikacji mobilnej. Dzięki opracowaniu cyfrowego bliźniaka klawiatury można uniknąć dotykania klawiszy i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania automatu.  

Rozwiązanie APA

W ramach przygotowania pilotażowego rozwiązania wirtualizacji klawiatury maszyny vendingowej w aplikacji mobilnej, zamawiający zlecił firmie APA zarówno zaprojektowanie rozwiązania pod dwa dostarczone typy maszyn sprzedażowych, jak i dokonanie uruchomienia, poprzez zainstalowanie i skonfigurowanie rozwiązania prototypowego.

 

Rezultat

W ramach projektu rozwiązania pilotażowego zainstalowano i skonfigurowano rozwiązanie prototypowe w obu maszynach sprzedażowych. W ramach uruchomienia prototypu, w automach zainstalowano sterownik (płytka Arduino z rozszerzeniami) z detektorem dźwiękowym (detektor DTMF) i przekaźnikami półprzewodnikowymi oraz moduł mikrofonu do obierania sygnałów dźwiękowych DTMF.

Z kolei dla aplikacji opracowano szereg ekranów obrazujących klawiaturę:

Opis działania aplikacji:
Użytkownik podchodzi do automatu i uruchamia aplikację na telefonie z systemem operacyjnym Android/iOS. Następnie wykonuje kolejne kroki:
1) Na ekranie startowym użytkownik klika „Rozpocznij”.
2) Użytkownik wybiera numer automatu – pojedyncza cyfra, po jej wskazaniu aplikacja automatycznie przechodzi do trzeciego ekranu.
3) Użytkownik wybiera numer dania składający się maksymalnie z dwóch cyfr, a także opcjonalnie ustawia brak podgrzewania posiłku, wyłączając opcję „Ciepłe danie”. Następnie klika opcję „Zamów”.
U
waga 1: Opcja „Ciepłe danie” domyślnie jest włączona. 
Uwaga 2: W przypadku zamawiania w automacie bez modułu grzewczego, ustawienie opcji „Ciepłe danie” jest pomijane – automat wyda danie zgodnie z wybranym numerem.
4) Aplikacja odlicza czas 5 sekund, po którym zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy zamówienia dania. W tym czasie użytkownik powinien zbliżyć telefon do mikrofonu zainstalowanego w automacie na odległość do 10 cm i przytrzymując go w takim położeniu, poczekać na zakończenie generowania sygnału dźwiękowego.

5) Ekran końcowy. Użytkownik ma możliwość ponownego złożenia zamówienia, przycisk „Zamów ponownie” powoduje powrót do ekranu numer 3 lub złożenia zamówienia w innym automacie, przycisk „Wybierz inny automat” powoduje powrót do ekranu numer 2. W przypadku zakończenia realizacji zamówień, Użytkownik zamyka aplikację. 

 

APA opracowała również koncepcję rozszerzenia funkcjonalności rozwiązania o:

a) zdalne monitorowanie stanu zapełnienia maszyny - strona WWW zawierająca informacje z wszystkich maszyn;
b) zdalne monitorowanie statusu (wystąpienia błędu) maszyny - strona WWW zawierająca informacje z wszystkich maszyn;
c) menu posiłków dostępnych w automacie w formie aplikacji/strony WWW dla osób korzystających z aplikacji.

 

 

Ciekawostka

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na obostrzenia pandemiczne, które uniemożliwiały pracownikom korzystanie z automatów w sposób tradycyjny.