APAGROUP
APA LAB alt

Spis funkcji przydatnych oraz pozwalających zaoszczędzić czas przy konfiguracji systemu NAZCA

Spis funkcji przydatnych oraz pozwalających zaoszczędzić czas przy konfiguracji systemu NAZCA

alt

Przydatne funkcje w systemie NAZCA:

 1. Nazewnictwo FLO – Nazewnictwo wszystkich węzłów i widżetów w systemie podzielone na 3 pola - Funkcja, Lokalizacja, Obiekt. Nazewnictwo takie ułatwia nazywanie nowych obiektów i odnajdywanie ich przy późniejszej edycji. 
 2. Narzędzia kopiowania:
  • Kopiowanie węzłów – Przy kopiowaniu widżetów możliwa jest zmiana nazw FLO co znacznie przyspiesza proces konfiguracji dla powtarzających się elementów systemu.
  • Kopiowanie widżetów – kopiowanie widżetów w Stacji Operatorskiej znacznie przyspiesza konfiguracje widoków.
  • Kopiowanie całych widoków – Przyspiesza proces konfiguracji dla powtarzających się elementów systemu.
 3. Grupowa edycja FLO – Przydatne narzędzie grupowej (dla wielu widżetów/węzłów jednocześnie) edycji poszczególnych składowych nazwy FLO.
 4. Wyodrębnianie planów logiki - W przypadku rozrastających się planów logiki możliwe jest wyodrębnienie części plano jako nowy plan – ułatwia to edycje i diagnostykę takiego planu.
 5. Eksport / import logiki oraz widoków – Umożliwia przenoszenie logiki oraz widoków pomiędzy różnymi wdrożeniami systemu. Jedno sprawdzone rozwiązanie może zostać powielane na nowych wdrożeniach.
 6. Zaawansowane wyszukiwanie elementów systemu – Pozwala znacznie przyspieszyć odnalezienie konkretnego węzła logiki bądź też widżetu stacji operatorskiej. Szczególnie przydatne przy diagnostyce systemu.
 7. Pomoc Wbudowana – Zaimplementowana pomoc dla każdego węzła logiki znacznie ułatwia konfiguracje węzłów.
 8. Diagnostyka planów logiki – Rozbudowana diagnostyka logiki dla każdego połączenia w systemie. Możliwość podglądu na żywo oraz logowania danych przechodzących przez poszczególne linki.
 9. Wgląd w licencjonowanie z poziomu konfiguratora – Możliwość sprawdzenia jakie licencje i ile zostały przypisane do danej instalacji bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z serwerem/ COR’em.
 10. Dwuklik na trzecim przycisku myszy - pozwala wrócić maksymalnie szybko do dużego widoku planu. Dzięki temu, gdy oglądamy drobny fragment logiki, szybko możemy zmienić kontekst zakresu planu.
 11. Filtrowanie po nazwie konkretnego widoku - przykładowo umożliwia sprawdzenie czy potrzebne elementy są na wszystkich warstwach lub czy zgadza się ich nazewnictwo. Daje to inne podejście do zawartości postrzeganej na widoku, alternatywnie do tradycyjnego polegającego na położeniu i wizualizacji w ujęciu tabelarycznym.
 12. Funkcja wyrównywania do lewej/prawej - dotychczas nierówne widżety trzeba było ręcznie dopasowywać do siatki. Teraz możemy zaznaczyć wszystkie i zastosować funkcje wyrównania do lewej/prawej.

Zobacz więcej

Logowanie do stacji operatorskiej za pomocą kart RFID

Czytaj więcej

Klienci, którzy nam zaufali