APAGROUP
APA LAB alt
 • strgl_teskosteel2.jpg
 • strgl_teskosteel.jpg
Automatyka budynkowa

Siedziba Tesko Steel

 

Kontrahent: Tesko Steel Sp. z o.o.

System: NAZCA

Lokalizacja: Rybnik, Polska

Zobacz referencje
Problem inwestora: Trudnością, która chyba najczęściej powtarza się wśród firm wydających lub przyjmujących duże ilości towarów na magazyn, jest nieskoordynowanie pracy zewnętrznych dostawców z własnym systemem ERP i procesami zachodzącymi na magazynie. Ilość danych, które każdego dnia generowane są w takim miejscu, sprawia, że nawet w najlepiej zarządzanym magazynie mogą pojawiać się problemy logistyczne a na rampie załadunkowej tworzą się korki. Nie inaczej było w firmie Tesko Steel, której pomogliśmy rozwiązać tę sytuację. 

Rozwiązanie APA

 

Skoordynowaliśmy pracę wszystkich podmiotów w ramach jednej platformy - Nazca. Wdrożone rozwiązanie usprawniło pracę magazynu i wyeliminowało chaos, jaki pojawiał się w momencie, gdy po odbiór towaru zjawiała się niezapowiedziana wcześniej ciężarówka.

 

Logistyka to dynamiczne, pełne zmiennych środowisko. Ogromna ilość czynników i duża liczba podmiotów (także zewnętrznych) zaangażowanych w proces sprawia, że firma zajmująca się składowaniem towarów nieustannie boryka się z brakami magazynowymi, opóźnieniami w wysyłce lub odbiorem produktów. Nowoczesne systemy do zarządzania budynkami i przestrzeniami przemysłowymi mogą pomóc usprawnić te procesy. W ramach Nazca zostały skoordynowane elementy automatyki budynkowej - takie jak: system CCTV, PPOŻ, alarmy, analiza energii, klimatyzacja, ogrzewanie czy oświetlenie; ale również zewnętrzny, rozbudowany system parkingowy oraz istniejący już na magazynie system ERP. Przyjrzyjmy się jak  proces logistyczny zaczął wyglądać po wprowadzeniu automatyzacji i jak wpłynęło to na usprawnienie załadunku ciężarówek.

 

Działania rozpoczęto od wprowadzenia w firmie systemu awizacji pojazdów i połączenia go z platformą Nazca, która zaczęła przetwarzać dostarczone dane. Każdy z przyjeżdżających na załadunek kierowców musi zalogować się teraz w systemie komputerowym i w panelu kalendarzowym wybrać wolne okno załadunkowe, podzielone na 30 minutowe interwały. Wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz danych kierowcy ułatwia jego identyfikację w momencie pojawienia się przy wjeździe - Nazca skanuje dokument kierowcy oraz weryfikuje numery rejestracyjne pojazdu. Tym samym na magazyn nie wjedzie pojazd, który nie  był wcześniej zarejestrowany w systemie. Co więcej, przy wjeździe na teren zakładu samochód jest ważony, a kierowca otrzymuje informację na tablicy świetlnej, pod którą halę lub rampę ma podjechać.

Spóźnienia i pomyłki zdarzają się każdemu. Kiedy kierowca nie wyrobi się na konkretną godzinę, system kieruje go na parking buforowy, gdzie w wygodnych warunkach oczekuje na informację systemu w postaci SMSa na komórkę o kolejnym wolnym okienku załadunkowym. Do dyspozycji kierowcy jest również info kiosk, w którym może sprawdzić bieżące informacje o załadunku, a także pomieszczenie socjalne i automat z ciepłymi napojami. Aby ponownie nie przegapić swojego momentu na załadunek kierowca otrzymuje kolejny SMS informujący go o podjechaniu pod bramę wjazdową.

Po ponownej weryfikacji przy wjeździe, kierowcy wskazana zostaje odpowiednia hala załadunkowa. Na miejscu Nazca ponownie weryfikuje tablice rejestracyjne pojazdu, a w trakcie załadunku zostaje wygenerowany dokument wydania towaru tzw. WZ. Pojazd jest również automatycznie ważony. Przy wyjeździe z terenu magazynu jego masa jest porównywana z masą w trakcie załadunku. Jeśli wszystko jest w porządku, kierowca może spokojnie opuścić teren zakładu, jeśli nie, zostaje zatrzymany do wyjaśnienia.

Oprócz samej automatyzacji procesu załadunku warto również zwrócić uwagę na możliwości analityczne jakie oferuje podpięcie pod Nazcę innych systemów obecnych na magazynie. Dane gromadzone przez platformę trafiają do internetowej chmury, gdzie dokonując ich analizy, możemy wyciągnąć wnioski na temat okresów o wzmożonym ruchu towarowym lub zastoju, pomyśleć o dodatkowym zatowarowaniu magazynu lub przygotować się na potrzebę dodatkowej obsługi pracowniczej. Oczywiście im dłużej system pracuje w jednym miejscu, tym więcej pożytecznych informacji możemy wyciągnąć.

 

PLUSY Z ZASTOSOWANIA SYSTEMU

 • Łatwy dostęp do kluczowych informacji - zarówno przez osoby zarządzające magazynem jak i podmioty zewnętrzne np. kierowców, którzy przyjeżdżają lub zwożą towar (system działa na komputerach tradycyjnych, mobile oraz offline).
 • Zmniejszenie liczby pracowników potrzebnych do obsługi magazynu - dokładnie tak stało się w opisywanym przypadku, a powstanie nowych magazynów nie wiązało się z nowymi zatrudnieniami.
 • Zwiększenie płynności ruchu na magazynie oraz poprawienie bezpieczeństwa - na co wpływ ma głównie skanowanie tablic rejestracyjnych, ważenie pojazdów oraz połączenia Nazca z systemem monitoringu i alarmowym, a także kompleksowe zarządzanie pracą parkingu.
 • Kontrola nad całością procesu oraz możliwość przewidywania potencjalnych zagrożeń.
 • Stosunkowa łatwość konfiguracji platformy, która działając w oparciu o popularne standardy automatyki budowlanej i otwartą strukturę umożliwia włączenie w jej ekosystem dowolnych, innych systemów do zarządzania pracą magazynu.
 • Łatwy dostęp do kluczowych informacji - zarówno przez osoby zarządzające magazynem jak i podmioty zewnętrzne np. kierowców, którzy przyjeżdżają lub zwożą towar (system działa na komputerach tradycyjnych, mobile oraz offline).
 • Zmniejszenie liczby pracowników potrzebnych do obsługi magazynu - dokładnie tak stało się w opisywanym przypadku, a powstanie nowych magazynów nie wiązało się z nowymi zatrudnieniami.
 • Zwiększenie płynności ruchu na magazynie oraz poprawienie bezpieczeństwa - na co wpływ ma głównie skanowanie tablic rejestracyjnych, ważenie pojazdów oraz połączenia Nazca z systemem monitoringu i alarmowym, a także kompleksowe zarządzanie pracą parkingu.
 • Kontrola nad całością procesu oraz możliwość przewidywania potencjalnych zagrożeń.
 • I wreszcie stosunkowa łatwość konfiguracji platformy, która działając w oparciu o popularne standardy automatyki budowlanej i otwartą strukturę umożliwia włączenie w jej ekosystem dowolnych, innych systemów do zarządzania pracą magazynu.

 

 

To nie jest jedyna realizacja dla tego kontrahenta, zobacz, co jeszcze dla niego zrobiliśmy. CZYTAJ WIĘCEJ