APAGROUP
APA LAB alt
 • Nazca - Stacja Operatorska 04.07.2019 08_42_21 (1).png
Biurowce

Siedziba HTM

 

System: Nazca

Kontrahent: High Technology Machines Sp. z o.o.

Typ projektu: Biznesowy

Zobacz więcej
Problem inwestora: Celem inwestora była budowa ultranowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań do zarządzania budynkiem oraz minimalizacji kosztów utrzymania obiektu, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa biurowca.  

Rozwiązanie APA

 

Zainstalowano system inteligentnej automatyki Nazca zwiększający komfort użytkowników i eksploatację wyjątkowej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu platformy Nazca obsługa techniczna budynku ogranicza się zaledwie do jednej osoby. Technik ma ciągły dostęp do parametrów budynku z poziomu Stacji Operatorskiej Nazca.

 


 • Krytyczne zdarzenia zagrażające poprawnemu funkcjonowaniu budynku są dodatkowo wysyłane w postaci wiadomości SMS (email) do zainteresowanych.

 • System Kontroli Dostępu zapewnia dostęp do zasobów tylko uprawnionym użytkownikom. Szczególny nacisk został położony na dostęp do laboratoriów precyzyjnych oraz do serwerowni. System Kontroli Dostępu został wsparty przez system zarządzania budynkiem NAZCA. Np. w przypadku próby wejścia do serwerowni dział IT dostaje powiadomienie SMS oraz email z informacją, kto i kiedy próbował wejść do serwerowni.

 • System kontroli dostępu SALTO został zintegrowany z systemem Active Directory firmy Microsoft. Tworzenie użytkowników systemu kontroli dostępu odbywa się automatycznie przez synchronizację danych między usługami.

 • Integracja Systemu Kontroli Dostępu oraz System Rezerwacji Sal umożliwia zablokowanie wejścia na spotkanie osób wcześniej niezaproszonych. Brak zaproszenia na spotkanie blokuje dostęp do pomieszczenia w Kontroli Dostępu. Dodatkowo, użytkownicy należący do grupy uprzywilejowanej, np. Zarząd, mają zawsze możliwość wejścia na spotkanie, niezależnie od zaproszenia.

 • System redundancji systemu BMS NAZCA. W przypadku awarii jednego z komputerów przemysłowych, sterujących pracą systemu BMS, sterowanie automatycznie przejmuje komputer zapasowy. Praca laboratoriów, serwerowni, biurowca oraz hal pozostaje niezakłócona.
 • Sterowanie komfortem pomieszczeń. System NAZCA automatycznie zapewnia stałą temperaturę w pomieszczeniach biurowych oraz w salach konferencyjnych. Dokładność regulacji temperatury to +/- 0,4 stopnia od temperatury zadanej. W zależności od potrzeb system uruchamia automatycznie ogrzewanie bądź klimatyzację w celu zapewnienia optymalnej temperatury. Temperatura jest ustalana niezależnie dla każdego z pomieszczeń z osobna.

 • Minimalizacja kosztów utrzymania budynku.
  • Ustawienie optymalnej temperatury w zależności od wykorzystania pomieszczeń. Jeżeli pomieszczenia są używane wtedy przy pomocy harmonogramu systemu NAZCA zostaje ustalone w jakich godzinach w pomieszczeniu utrzymywana jest optymalna temperatura do pracy. W pozostałych godzinach system zapewnia jedynie minimalną temperaturę podtrzymania. Nie ogrzewamy oraz nie chłodzimy pomieszczeń nieużywanych.

  • Połączenie systemu klimatyzacji, systemu SSWiN z systemem zarządzania budynkiem NAZCA umożliwia optymalne wykorzystanie klimatyzacji pomieszczeń. Klimatyzacja zostaje automatycznie wyłączona jeżeli w pomieszczeniu zostanie otworzone okno. Po zamknięciu okna system automatycznie uruchomi klimatyzację z wcześniej zapamiętanymi parametrami.

  • Informacja o uzbrojeniu alarmu służy do automatycznego wyłączenia oświetlenia w całym budynku. Oświetlenie zewnętrzne włączane jest automatycznie dopiero po zmierzchu. Po wschodzie Słońca oświetlenie wyłącza się automatycznie. System Rezerwacji Sal konferencyjnych ułatwia organizację spotkań na obiekcie. Do dyspozycji pracowników jest dostępnych 5 Sal Konferencyjnych oraz Pomieszczenie do Rozmów Tajnych. System SRS posiada integrację z systemem Office365 firmy Microsoft. Z poziomu klienta pocztowego Microsoft Outlook można tworzyć bezpośrednio Rezerwacje Sal oraz wysyłać zaproszenia na zaplanowane spotkania.

 • Integracja System SSWiN SATEL umożliwia pozyskanie wszystkich informacji z centrali alarmowej. System NAZCA BMS nie tylko wysyła powiadomienia (SMS i email) w przypadku wywołania alarmu, ale również prezentuje w przejrzysty sposób miejsce, w którym doszło do naruszenia (nazwa strefy oraz czujnika). Obsługa techniczna oraz ochrona mają ułatwioną diagnostykę sytuacji alarmowych. Integracja Systemu Wczesnego Ostrzegania Pożarowego VESDA informuje o sytuacjach alarmowych w serwerowniach. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w serwerowni dział IT otrzyma powiadomienia nawet nie będąc w obiekcie.

 

  

Zastosowane Technologie

   • Ręczne i automatyczne sterowanie oświetleniem
  • Integracja oświetlenia z wykorzystaniem protokołu DALI
  • Automatyczne sterowanie ogrzewaniem z wykorzystaniem sterowników programowalnych PLC firmy WAGO
  • Automatyczne sterowanie klimatyzacją, system NAZCA utrzymuje stałą temperaturę w pomieszczeniach biurowych oraz w salach konferencyjnych
  • Integracja systemu CCTV
  • Integracja systemu kontroli dostępu firmy SALTO
  • Integracja systemu SSWiN firmy SATEL
  • System Rezerwacji Sal Konferencyjnych
  • Monitoring i sterowanie centralami wentylacyjnymi w oparciu o stężenie CO2 w pomieszczeniach
  • Monitoring pracy kotła gazowego
  • Monitoring pracy sprężarek
  • Monitoring pracy agregatu wody lodowej
  • Sterowanie centralami wentylacyjnymi części biurowej oraz hal
  • Sterowanie klimatyzacją precyzyjną pomieszczeń laboratoryjnych
  • Monitoring systemu detekcji gazu firmy GAZEX
  • Monitoring zasilaczy awaryjnych UPS w serwerowniach
  • Integracja systemu wczesnego ostrzegania pożarowego VESDA
  • Monitoring systemu gaszenia gazem w serwerowniach
  • Monitorowanie pracy oraz stanu agregatu prądotwórczego
  • Monitorowanie zestawu hydroforowego
  • Monitorowanie poziomu w zbiorniku ppoż.
  • Sterowanie inteligentną folią SmartGlass
  • System automatycznego nawadniania
  • Redundancja systemu NAZCA
  • Monitoring temperatury o dużej dokładności w laboratoriach
  • Sterowanie bramą i szlabanem
  • Podgląd zużycia energii elektrycznej dla 24 obwodów

   

   

   

   

   

   

Klienci, którzy nam zaufali