APAGROUP
APA LAB alt

Seminarium pt. “Technologie w otoczeniu osób potrzebujących pomocy”

Seminarium pt. “Technologie w otoczeniu osób potrzebujących pomocy”

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. “Technologie w otoczeniu osób potrzebujących pomocy”. Wydarzenie odbędzie się w piątek 03.12.2021 w Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, ul. Roosevelta 40 w Zabrzu 📅⏰🏫

alt

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. “Technologie w otoczeniu osób potrzebujących pomocy”. Wydarzenie odbędzie się w piątek 03.12.2021 w Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, ul. Roosevelta 40 w Zabrzu 📅⏰🏫
https://ehtic.eu/home/wydarzenia/ehtic/
Celem seminarium jest integracja oraz wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a technologicznym pracującym na rzecz polepszenia komfortu życia osób potrzebujących pomocy. 🏥🤖
Jednym z punktów programu będzie zwiedzanie laboratorium Leonardo Lab: https://leonardolab.pl/

Link do spotkania: https://lnkd.in/e7kVss4V

Zobacz więcej

WNP Awards

20 stycznia 2022 r w ramach ECC Trends w Warszawie odbyło się wręczenie wyróżnień za wywieranie znaczącego wpływu na pozytywne przeobrażenia gospodarcze, wskazując innym kierunki rozwoju, ...

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

APA sp. z o.o. zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn i sprzętów wykorzystywanych do realizacji prac w projekcie „Multimodalna platforma monitorowania bólu ...

Czytaj więcej

Klienci, którzy nam zaufali