APAGROUP
APA LAB alt

Raport: Stan Przemysłu 4.0 w Polsce

Raport: Stan Przemysłu 4.0 w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Stan Przemysłu 4.0 w Polsce". Najnowsza edycja raportu została przygotowana przez APA Group we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, Platformą Przemysłu Przyszłości, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing oraz Silesia Smart Systems. Dokument przedstawia kluczowe dane na temat cyfrowej transformacji polskiego sektora przemysłowego w 2024 roku. 

alt

W badaniu „Stan Przemysłu 4.0 w Polsce” wzięli udział menedżerowie oraz specjaliści z różnych sektorów, którzy wdrożyli lub planowali wdrożenie rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej w swoich firmach.

Badanie miało na celu ustalenie aktualnego poziomu transformacji cyfrowej w przemyśle w Polsce oraz określenie, czy nasz kraj jest konkurencyjnym rynkiem zdolnym do przyciągania zagranicznych partnerów i atrakcyjnych inwestycji.

Przedstawiamy kluczowe wnioski z raportu:

✅ Wiele firm znajduje się w fazie rozwoju i poszukuje sposobności zwiększenia skali istniejących rozwiązań.

✅ Firmy o mniejszych zasobach są na początkowym etapie wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0, co otwiera potencjał do dalszego rozwoju.

✅ W większych przedsiębiorstwach można zauważyć wyraźny trend w kierunku pilotażu, co wskazuje na bardziej eksperymentalne podejście do innowacji.

✅ Wiele firm nie traktuje implementacji Przemysłu 4.0 jako priorytetowej. Może to wynikać z braku świadomości korzyści płynących z tych technologii, co sugeruje konieczność zwiększenia edukacji i wsparcia w tym zakresie.

✅ Rząd oraz instytucje wspierające biznes powinny rozważyć strategie wsparcia dla mniejszych firm, aby ułatwić im adaptację nowoczesnych technologii.

✅ Firmy coraz częściej korzystają z systemów do prototypowania, a już co piąty respondent wskazał, że jego firma wykorzystuje je na co dzień.

Zauważalny jest wzrost poziomu wiedzy na temat Przemysłu 4.0. Ponad połowa specjalistów deklaruje, że posiada dobrą znajomość idei Przemysłu 4.0 i potrafi wskazać przykłady wdrożeń.

Już 52% respondentów sygnalizuje problem braku wykwalifikowanych pracowników przygotowanych merytorycznie do pracy z technologiami Przemysłu 4.0.

44% ankietowanych deklaruje, że obecnie wdrożenie narzędzi Przemysłu 4.0 nie jest priorytetem.

✅ Liczba firm znajdujących się na etapie przygotowania strategii wdrożenia rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0 wzrosła z 14% do 20%.

✅ Respondenci wskazują, że najpopularniejszymi technologiami są: Big Data i analiza AI (60%), automatyzacja (58%), oraz drony i coboty (35%).

Zachęcamy do pobrania pełnej wersji raportu "Stan Przemysłu 4.0 w Polsce", aby zgłębić informacje na temat przyszłości Przemysłu 4.0 w Polsce i wykorzystać ekspercką wiedzę do opracowania strategii rozwoju swojej firmy. 

Pobierz raport 

 

Zobacz więcej

Technology Days 2024

Weź udział w XI edycji spotkania inżynierów i specjalistów automatyki oraz elektrotechniki przemysłowej, organizowanej przez firmę PHOENIX. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2024 ...

Czytaj więcej

Technologiczne Rewolucje. Warsztaty innowacyjnych rozwiązań dla produkcji.

🌟 Zapraszamy serdecznie na kolejne, wydarzenie z cyklu "Technologiczne Rewolucje: Warsztaty Innowacyjnych Rozwiązań dla Produkcji", które odbędzie się już 12 czerwca 2024 roku! ...

Czytaj więcej