APAGROUP
APA LAB alt
  • Akumulator Chłodu_5 (1).png
  • Akumulator Chłodu_2 (1).png
  • Akumulator Chłodu_1 (1).png
Inne

Projekt ICEON 

 

Kontrahent: APA Sp. z o.o.
System/Produkt: Akumulator chłodu
Lokalizacja: Polska, Gliwice

Zobacz więcej
Problem inwestora: Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej wykorzystywanej przez urządzenia do chłodzenia pomieszczeń?

Rozwiązanie APA

 
 

Zastosowane zostały akumulatory chłodu połączone są z Systemem Informatycznym, który na bieżąco monitoruje ich pracę. Na podstawie zdefiniowanej lokalizacji geograficznej akumulatora chłodu, system jest w stanie zaplanować optymalny plan pracy na najbliższe kilka dni. W zależności od prognozy pogody możemy zaplanować stopień naładowania akumulatora chłodu i tym samym wpływać na jego potrzeby energetyczne, oszczędzając jednocześnie.

 

 

Nasze podejście

 

Projekt ICEON składa się z akumulatora bądź akumulatorów chłodu oraz z Systemu Informatycznego do zarządzania nimi. Celem projektu jest zmiana sposobu podejścia do tematu klimatyzacji w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych. Poprzez akumulatory chłodu rozumiemy urządzenia, w których znajduje się pojemnik z wodą (w zależności od modelu akumulatora może być ich więcej) oraz sterownik odpowiedzialny za pracę akumulatora. Woda zostaje schłodzona do temperatury, w której zamienia się w lód. W zależności od konfiguracji urządzenia lód zamieniany jest na chłód, który następnie jest transferowany do przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa domowego celem schłodzenia. Akumulator chłodu może zostać zamontowany na zewnątrz bądź wewnątrz przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego. Jest to indywidualna kwestia klienta.

W przypadku gospodarstw domowych klimatyzację uruchamiamy na żądanie w momencie wystąpienia wysokich temperatur bądź upałów. W przedsiębiorstwach klimatyzacja jest stałym elementem produkcji. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przechowywaniem owoców czy warzyw temperatura ma kolosalne znaczenie, ponieważ wpływa na czas przechowywania poszczególnych produktów. Jak można optymalizować koszty w obu powyższych przypadkach?

Zwykła klimatyzacja pracuje na żądanie pobierając prąd w chwili wykonywania swoich zadań. W przypadku akumulatora chłodu jest zupełnie inaczej. Ustawiamy czas ładowania, gromadzenia lodu przez urządzenie. W przypadku gospodarstw domowych bądź przedsiębiorstw, w których wykorzystywana jest taryfa dwustrefowa (gospodarstwa domowe np. G12 a w przypadku przedsiębiorstwa np. C12) obowiązują minimalnie dwie stawki za energie elektryczną. Wówczas akumulator chłodu konfigurowany jest w taki sposób, żeby ładował, gromadził lód w momencie, kiedy obowiązywać będzie stawka niższa np. w nocy bądź w weekendy. Taka funkcjonalność pozwala na oszczędności wynikające z wykorzystania tańszej energii elektrycznej do gromadzenia chłodu. Ponadto nie obciążamy sieci energetycznej w godzinach szczytu.

Akumulatory chłodu połączone są z Systemem Informatycznym, który na bieżąco monitoruje ich pracę. Na podstawie zdefiniowanej lokalizacji geograficznej akumulatora chłodu system jest w stanie zaplanować optymalny prac pracy na najbliższe kilka dni. W zależności od prognozy pogody możemy zaplanować stopień naładowania akumulatora chłodu i tym samym wpływać na jego potrzeby energetyczne, oszczędzając jednocześnie.

 

 

Benefity

 

Akumulator chłodu jest konfigurowany w taki sposób, żeby gromadził lód w momencie, kiedy obowiązywać będzie stawka niższa, np. w nocy bądź w weekendy. Pozwala to na oszczędności wynikające z wykorzystania tańszej energii elektrycznej. Ponadto nie obciążamy sieci energetycznej w godzinach szczytu.

 

 

Zastosowane technologie

 

  • Akumulator chłodu
  • System Informatyczny