APAGROUP
APA LAB alt
 • PRO Akademia.jpg
Inne

Pro Akademia

 

System: Vision BMS

Kontrahent: Indeos Automation – integrator APA

Typ projektu: Biznesowy

Zobacz więcej
Problem inwestora: Jak sprawić, by innowacyjna jednostka naukowa zajmująca się poszukiwaniem nieznanych rozwiązań technicznych i ekonomicznych stała się przykładem wartości, które wyznaje?

Rozwiązanie APA

 

 

Wprowadzenie w budynku Akademii innowacyjnego systemu automatyki budowlanej, który pozwala oszczędzać energię, zarządza energią odnawialną i zmniejsza koszty użytkowania.

 

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia to interdyscyplinarna jednostka naukowa, prowadząca prace badawcze i działalność dydaktyczną z zakresu nauk społecznych i technicznych. Wizytówką wyznawanych przez jednostkę wartości jest budynek, w którym znajduje się siedziba firmy – nowoczesny, ergonomiczny, inteligentny. APA Group miała przyjemność dostarczyć do niego oprogramowanie Vision BMS, które zainstalował na obiekcie nasz integrator – Indeos Automation.

 

System Vision BMS pozwolił na wygenerowanie oszczędności w zużyciu mediów, usprawnienie sterowania roletami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zarządzanie wentylacją i klimatyzacją oraz wykorzystanie zalet energii odnawialnej w postaci ogniw fotowoltaicznych, stacji ładowania pojazdów elektronicznych oraz kotła na biomasę. System został również wykorzystany do pomiarów warunków atmosferycznych, pomiaru powietrza, wilgotności, kierunku i prędkości wiatru, nasłonecznienia oraz stężenia CO2. Oprócz aplikacji głównej powstała również aplikacja mobilna i online, umożliwiające zarządzanie zdalnie najważniejszymi parametrami budynku.

 

 

Poznaj szczegóły techniczne

 • Ekran główny

  Ekran główny przedstawia podstawowe, ogólne informacje o budynku, takie jak aktualne warunki pogodowe, temperatury oraz stężenia CO2 w pomieszczeniach, stan pracy układów wentylacji oraz wykresy zużycia energii. Z boku znajdują się również przyciski do przełączana widoków

 • Rolety zewnętrzne

  Rolety zewnętrzne zostały integrowane z systemem BMS w sposób umożliwiający sterowanie nimi zarówno z aplikacji, jak i lokalnie za pomocą przycisków. Rolety zostały poddane kalibracji umożliwiającej określenie ich położenia w celu wizualizacji w aplikacji sterującej

 • Układ wentylacji/klimatyzacji

  Układ wentylacji składa się z trzech niezależnych jednostek (centrali). Komunikacja oparta jest na protokole Modbus RTU. Zdalna komunikacja umożliwia odczyt temperatur w różnych punktach układu (czerpnia, przed/za rekuperatorem, wywiew, nawiew, itd), odczyt nastawy temperatury, oraz sterowanie wentylatorami

 • Instalacja fotowoltaiczna

  Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp wyposażona jest w inwerter firmy Steca. Komunikacja z inwerterem została wykonana za pomocą modułu firmy SolarLog, który udostępnia dane protokołem Modbus TCP/IP. Oprócz danych pobieranych z inwertera stworzono również zmienne porównujące dane pogodowe (nasłonecznienie) z produkcją energii elektrycznej, co umożliwiło obliczenie aktualnej sprawności instalacji fotowoltaicznej

 • Kocioł na biomasę

  Kocioł na biomasę firmy Defro pierwotnie posiadał autonomiczny system sterowania bez możliwości komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. W celu integracji z systemem BMS rozważano dwie ścieżki: wprowadzenie sygnałów kotła do sterownika Wago, lub stworzenie własnego algorytmu sterowania na bazie informacji udostępnionych przez producenta, lub wymianę sterownika kotła na nowszy, umożliwiający komunikację przez Internet. Niestety, również nowszy sterownik nie umożliwiał integracji z systemem Vision BMS. Jako rozwiązanie kompromisowe przyjęto wyświetlanie aplikacji sterującej kotła w przeglądarce internetowej na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowany Vision BMS

 • Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

  Stacja ładowania pojazdów elektrycznych marki Garo Efacec posiada swój własny protokół komunikacyjny przystosowany do komunikacji z innymi stacjami ładowania przez Internet. Wyposażona jest również w panel użytkownika w postaci strony www. Nie mniej wymiana danych odnośnie bieżącego ładowania oraz transakcji historycznych, które są dostępne na ww. stronie była pierwotnie możliwa jedynie za pomocą eksportu pliku danych. Bezpośrednie rozmowy z dostawcą wykluczyły możliwość implementacji przemysłowego protokołu (np. Modbus) dla jednej instalacji.

  Aby jednak być w stanie wyświetlać i archiwizować dane dotyczące transakcji ładowania w systemie BMS stworzona została pomocnicza aplikacja dokonująca zczytywania danych z panelu użytkownika (parsowanie danych ze strony), które to dane następnie udostępniane są przy pomocy wirtualnego serwera Modbus TCP. W ten sposób aplikacja Vision BMS może wyświetlić dane dotyczące bieżącego ładowania oraz kumulatywne wartości transakcji historycznych (np. ilośc przekazanej energii do ładowania)

 • Liczniki ciepła oraz energii elektrycznej

  Liczniki energii elektrycznej oraz ciepła komunikują się ze sterownikiem Wago za pomocą protokołu M-Bus. Odświeżanie danych następuje co kilkadziesiąt sekund. Ze wskazań wszystkich liczników obliczana jest różniczka w czasie, co umożliwia wyświetlanie zarówno całkowitej energii przekazanej przez dany licznik w określonym czasie, jak również bieżącą uśrednioną moc elektryczną lub cieplną. Wskazania liczników wyświetlane są w aplikacji jako dane dzienne, tygodniowe lub roczne, umożliwiając w ten sposób obserwację długoterminowych trendów

 • Urządzenia do pomiaru warunków atmosferycznych

  Pomiar warunków atmosferycznych składa się z pomiaru temperatury powietrza, wilgotności, kierunku i prędkości wiatru oraz nasłonecznienia. Dane generowane przez urządzenia pomiarowe zbierane są w urządzeniu LBX i wysyłane do sterownika Wago, skąd po protokole Modbus TCP wysyłane są do systemu Vision BMS. Analogicznie dzieje się z temperaturami wewnątrz budynku oraz pomiarami stężenia CO2.

  Pomiary prędkości wiatru są przedstawiane na wykresach jako wartości średnie i maksymalne, co pozwoli odnotować występowanie podmuchów