APAGROUP
APA LAB alt

Logowanie do stacji operatorskiej za pomocą kart RFID

Logowanie do stacji operatorskiej za pomocą kart RFID

alt

Dotychczas dostęp do Stacji Operatorskiej Nazca był zabezpieczony klasycznymi poświadczeniami w postaci loginu i hasła. Teraz na specjalne potrzeby jednego z klientów wprowadziliśmy nową funkcjonalności, z której dobrodziejstw będą mogli korzystać wszyscy. Mianowicie na wielu obiektach funkcjonują karty dostępu RFID. Po podłączeniu do aplikacji czytnika takich kart, możemy logować się do platformy bez uciążliwego wpisywania hasła a jedynie dzięki przyłożeniu karty. Szybko a wciąż bezpiecznie. Przykładem zastosowania może być sytuacja stanowiska roboczego dzielonego przez kilku pracowników. Każdy z nich może podłączyć się do swojej instancji po przyłożeniu karty. W ten sposób dotychczasowe podejście orientacji logowania zorientowane na użytkownika zamieniamy na orientację na maszynę, na której pracuje Nazca.

Zobacz więcej

Klienci, którzy nam zaufali