APAGROUP
APA LAB alt
 • schemat (1).png
 • tel.png
 • Energia2.png
Inne

EMT - laboratorium robotów ABB

 

Kontrahent: EMT-Systems Sp. z o.o. 
Produkt: Nazca 4.0 + Nazca BMS
Lokalizacja: Polska, Gliwice

Zobacz więcej

Problem inwestora: Nasz Partner szukał sposobu, jak wprowadzić uczestników szkoleń EMT do koncepcji Industry 4.0 i zaprezentować rozwiązanie przeznaczone dla Data Driven Organizations, które łącząc za pomocą protokołów komunikacyjnych różne warstwy techniczne, buduje jedno centrum zarządcze, umożliwiające łatwe podejmowanie decyzji i generujące raporty.

Rozwiązanie APA

 
 
W ramach wytypowanej sali szkoleniowej z robotami ABB wdrożono systemy Nazca 4.0 i Nazca BMS. Połączone w ramach jednej platformy zapewniają:

1. Łatwy dostęp do danych
Możliwość łatwego dostępu do bieżących statystyk, wskaźników jakości czy alarmów ze stacji szkoleniowej. Dane są dostępne w sali szkoleniowej z poziomu stacji operatorskiej, a także komputerów i urządzeń mobilnych pracowników i kursantów szkolenia. Dla większej przejrzystości, wszelkiego rodzaju komunikaty są prezentowane na podkładzie graficznym stacji, ułatwiając tym samym lokalizowanie źródła informacji.

2. Wstęp do Predictive Maintenance
Metoda na zapobieganie awariom maszyn poprzez analizę ich parametrów (np. pobór prądu, temperatura, prędkość pracy, pozycjonowanie) w celu identyfikacji wzorców i przewidywania problemów, zanim wystąpią. Narzędzia analityczne pozwalają monitorować stan urządzeń, optymalizować okresy serwisowe oraz informować o nieprawidłowościach w czasie rzeczywistym.

3. Monitorowanie dodatkowych sygnałów
Monitorowanie sygnałów, które nie są wykorzystywane w procesie sterowania Industry 3.0. Po analizie warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność) czy parametrów zasilania, określony jest ich wpływ na proces, co pozwala w dalszym ciągu optymalizować cykl sterowania.   

 

 

Opis główny

  

Projekt wymagał integracji zarówno istniejącej infrastruktury tj. robotów ABB i sterownika PLC Siemens S7-1200, jak i rozszerzenie funkcjonalności o gromadzenie danych z czujników i mierników IIoT monitorujących pracę stacji. 
Dla pracowników i uczestników szkoleń z zakresu automatyki budynkowej przygotowano aplikację klienta mobilnego do zainstalowania na własnych telefonach. Aplikacja pozwala monitorować parametry pracy stacji, a w trakcie trwania kursu dodatkowo możliwe jest wysterowanie sekwencji demo robotów treningowych. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, kursanci są przygotowywani do podstaw analityki Big Data – widzą jakie dane można, a jakie warto monitorować. Z jaką częstotliwością dokonywać archiwizacji i jakie ilości informacji gromadzone są w trakcie szkolenia.
System NAZCA (4.0 + BMS) pozwala na podłączenie w przyszłości kolejnych sal szkoleniowych, a tym samym monitorowanie z poziomu jednego oprogramowania większej liczby laboratoriów i tworzenie na przykład zestawień porównawczych zużycia energii czy czasu pracy urządzeń w trakcie szkoleń. 

  

Benefity

 

Możliwość zaprezentowania jakościowej zmiany technologicznej związanej z realizacją konceptu Industry 4.0.

 

Ciekawostka

 

Połączenie w ramach jednej platformy rozwiązań Industry 4.0 i BMS, zapewnia jeszcze większą świadomość procesu i jego kosztów. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Weź udział w szkoleniu! 

Sprawdź najbliższe terminy szkolenia! 

 

Zastosowane technologie

 

 • Monitorowanie parametrów pracy robotów ABB
 • Kontrolowanie obwodu bezpieczeństwa celi zrobotyzowanej
 • Weryfikowanie efektywności energetycznej zaprogramowanej trajektorii sterowania
 • Zdalne uruchamianie pracy robotów
 • Monitoring wizyjny celi zrobotyzowanej
 • Generowanie raportów, powiadomień głosowych
 • Wsparcie w analizie przyczyn awarii, przestojów
 • Sterowanie oświetleniem
 • Sterowanie ogrzewaniem
 • Sterowanie projektorem
 • Monitoring wideo
 • Monitorowanie zużycia energii elektrycznej i parametrów sieci zasilającej