APAGROUP
APA LAB alt

Korzyści Węzła Swobodnie Definiowalnego

Korzyści Węzła Swobodnie Definiowalnego

alt

Rozwiązanie nazywane przez nas Węzłem Swobodnie Definiowanym (Coded Node) służy do umieszczania swoich własnych, indywidualnych rozwiązań programistycznych w środowisku uruchomieniowym Nazca. Można to rozpatrywać też w kategorii wtyczki (pluginu), który będzie widziany przez resztę systemu jako jeden z węzłów występujących w logice.

Podstawowe, klasyczne rozwiązanie zakłada użycie kodu napisanego w języku C#, który może realizować w zasadzie dowolne zadania, za wyjątkiem obszarów związanych z graficznym interfejsem użytkownika (takie rozwiązanie nie ma większego sensu z uwagi, że jest uruchamiane na komputerze centralnym, z którym typowy użytkownik końcowy nie ma styczności). Mogą to być, na przykład, rozwiązania z zakresu:
* Specyficznej logiki działania mechanizmów automatyki
* Zadań związanych z przetwarzaniem danych przepływających przez logikę, a w specyficznych przypadkach także pozyskiwanych z innych źródeł
* Komunikacji z niezależnymi, zewnętrznymi systemami i usługami, albo urządzeniami
* Implementacji mechanizmów opartych o specjalistyczne algorytmy (sztuczna inteligencja, kryptografia, analiza statystyczna itp.).

Istnieją też możliwości wykorzystania innych języków programowania, czy środowisk w których takie rozwiązanie powstaje. Mechanizm działania w tym przypadku zakłada wywoływanie ich z poziomu kodu Węzła Swobodnie Definiowanego i może to być na przykład kod w języku Python, skrypt Octave, czy nawet R. Zakres możliwych do realizacji w ten sposób zadań musi być indywidualnie zweryfikowany, ale można założyć, że niezbyt rozbudowane konstrukcje, odpowiednio przygotowane i dostosowane, nie stanowią problemu.

W specyficznych sytuacjach, kiedy nawet takie rozwiązanie nie wystarcza, można oprzeć się o zorganizowanie (za pomocą Węzła Swobodnie Definiowanego) współpracy Nazca z niezależnymi, samodzielnymi aplikacjami uruchamianymi w ramach komputera centralnego i przekazywanie, na określonych zasadach, informacji w obie strony pomiędzy nimi. Wtedy nie ma zupełnie znaczenia, w jakiej technologii, środowisku czy języku, albo przy użyciu jakich narzędzi została ona utworzona.

Zobacz więcej

Logowanie do stacji operatorskiej za pomocą kart RFID

Czytaj więcej

Klienci, którzy nam zaufali