APAGROUP
APA LAB alt
  • centrum.png
Inne

Centrum logistyczne w Gliwicach

 

Kontrahent: Jeden z największych sklepów internetowych na świecie
Typ projektu: Logistyka
Lokalizacja: Polska, Gliwice

Zobacz więcej

Problem inwestora: Przygotowanie oraz wdrożenie oprogramowania dla linii transportowych w centrum logistycznym w Gliwicach.

Rozwiązanie APA

 
 
Przygotowanie oprogramowania spełniającego obowiązujące standardy

 

 

Projekt obejmował stworzenie systemu sterowania liniami transportująco – sortującymi paczki w centrum logistycznym w Gliwicach. Dostawcą systemu przenośników oraz sorterów, którego sumaryczna długość wyniosła ponad 8km, była firma Vanderlande. Po otrzymaniu danych dotyczących wydajności poszczególny linii programiści przystąpili do przygotowania programów sterowania w oparciu o obowiązujący w firmie standard. Kolejnym etapem prac było przygotowanie komunikacji z systemem nadrzędnym Mercury, który zarządza przepływem materiału w centrum logistycznym.

 

Przygotowane oprogramowanie zostało przetestowane przy użyciu narzędzi Emulate3D oraz symulatora systemu nadrzędnego. Emulate3D umożliwia tzw. „virtual commissioning” czyli symulację projektowanego systemu sterowania oraz przeprowadzenie dokładnych testów w czasie rzeczywistym. Pozwoliło to w znacząco skrócić czas uruchomienia systemu na obiekcie.

Projekt obejmował również przygotowanie systemu bezpieczeństwa obejmującego ponad 600 elementów. Wszystkie systemy zostały zwizualizowane w oparciu o platformę Ignition SCADA. Wizualizacja została przygotowana przez firmę SIT.

 

Prace na obiekcie, oprócz wdrożenia przygotowanych programów PLC, obejmowały także konfigurację poszczególnych komponentów sieci Profinet, parametryzację falowników oraz konfigurację i ustawienie kamer odczytujących kody kreskowe, które służą do identyfikacji paczek.

 

Po zakończeniu uruchomienia nastąpił etap testowania przez klienta systemów transportowego, bezpieczeństwa oraz SCADA. Testy pokazały że wszystkie systemy działają stabilnie oraz spełniają założenia projektowe. Wymagana wydajność na poziomie 30 000 paczek/h została osiągnięta, systemy zostały odebrane przez klienta i rozpoczął się kilkutygodniowy okres doglądu produkcyjnego.

 

 

 

 

Benefity

 

Cel projektu został zrealizowany – klient otrzymał niezawodny system o wysokiej wydajności.

 

Ciekawostka

 

  • Jest to tylko jedna z około 20 naszych realizacji dla tego dostawcy w Europie. Aktualnie w trakcie uruchomienia są kolejne trzy centra logistyczne, które bazują na sterownikach 1517F-3 PN/DP z najnowszej serii Siemensa.

 

 

Komponenty projektu

 

 

  • Sterowniki PLC Siemens 319F-3 PN/DP

  • Sieć Profinet

  • Sieć AS-Interface

  • Kamery firmy SICK
  • Falowniki SEW oraz EATON
  • Wizualizacja oparta o Ignition Scada