APAGROUP
APA LAB alt

Bezpośrednie przejścia na widoki mobilne

Bezpośrednie przejścia na widoki mobilne

alt

W sytuacji, gdy w aplikacji mobilnej doszło do kilkustopniowego zagnieżdżenia struktury, w celu ułatwienia sterowania najbliższymi użytkownikowi urządzeniami, wprowadzono mechanizm wskazywania bezpośrednio widoku, na który aplikacja ma przejść po zeskanowaniu qrkodu.

Mianowicie w pomieszczeniach możemy umieścić naklejki z qrkodem i w przypadku chęci sterowania funkcjami tego pomieszczenia użytkownik w bardzo szybki sposób może dotrzeć do widoku aplikacji zań odpowiedzialnego.

Zobacz więcej

Logowanie do stacji operatorskiej za pomocą kart RFID

Czytaj więcej

Klienci, którzy nam zaufali